Å lage en kommuneplan sammen med innbyggerne

Innspill og håp for fremtidens Arendal.

Kommuneplanens samfunnsdel legger viktige føringer for utvikling av kommunen vår, og setter rammene for mange prioriteringer fremover. Derfor er det ekstra viktig at så mange som mulig får medvirke, forme og påvirke resultatet. I dette blogginnlegget forteller vi litt om prøving, testing og feiling – og om hvordan vi har prøvd å skape en ny kommuneplan sammen.

Sivilsamfunnsstrategi som grunnmur

Et av de store innovasjonsprosjektene i Arendal kommune har vært etableringen av prosjektet «Med hjerte for Arendal». I 2016 ble prosjektet videreført og ble en del av driften i Arendal. Lisbeth Iversen ble ansatt som leder for nettverket og samtidig bestemte Arendal bystyre at det skulle lages en sivilsamfunnsstrategi for kommunen. Det kunne vi selvfølgelig ikke gjøre uten å involvere bredt.

Veldig raskt innså vi også at samarbeid med innbyggere, næringsliv og organisasjoner også måtte få betydning for arbeidet med ny kommuneplan. Dette ble så viktig for oss at vi utsatte arbeidet med kommuneplanen til sivilsamfunnsstrategien «Samskaping i Arendal»var vedtatt.

Les sivilsamfunnsstrategien: Samskaping i Arendal

Gjennom sivilsamfunnsstrategien har vi fått på plass prinsipper for samskaping og trukket noen linjer rundt kommunens lovpålagte oppgaver, frivillighet og fellesskap. Dette åpner opp for spørsmålet om «hva vi kan få til hvis vi bare vil»….

Inviterte andre inn i styringsgruppen

Kommunen opprettet en styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanen. Med Hjerte For Arendal har over flere år samarbeidet med kommunen nettopp for å sikre inkluderende prosesser. Kommunen åpnet derfor styringsgruppen for kommuneplanen for representanter for innbyggere og næringsliv – en konkret demokratisk handling som understreker at vi mente det vi sa.

Kommunikasjon er både viktig og vanskelig

Det ble tidlig bestemt at vi skulle bruke FNs bærekraftsmål i arbeidet med ny kommuneplan. Bærekraftsmålene er lett å kommunisere og de aller fleste av oss kan finne hjertesaker innenfor rammene av disse målene.

Målet vårt har vært å kommunisere så enkelt og tilgjengelig som mulig.

Nettsiden www.arendal.kommune.no/nykommuneplan
På nettsiden til kommunen har vi laget en enkelt tidslinje over alt som har skjedd og som skal skje. Vi har lagt vekt på å bruke et enkelt språk og har prøvd å invitere folk inn.

Presentasjoner
Vi fra kommunen har jobbet med enkle presentasjoner for å vise sammenhenger mellom planprogram og plan og for å få frem hva en kommuneplan er. Vi har lagt størst vekt på prosessen med å få innspill fra folk.

Sosiale medier
Vi har brukt Facebook og Instagram stories for å forsterke og dele budskapet.

Folkemøter
Vi har vært ute i bydelene, vi har vært på en omsorgsinstitusjon, vi har invitert skoleelever til workshop for å lage utstilling, vi har snakket med næringsliv, kulturliv og frivilligsentralene og Arendal voksenopplæring har invitert til egne folkemøter. Formen på møtene har variert. Erfaringene våre så langt er at vi trenger å lage aktiviteter som gir energi, som engasjerer og som enkelt viser de innspillene folk kommer med.

På folkemøtene har vi hatt med oss duker som folk kan skrive på: 

Gjestebud
Vi har testet ut forskjellige måter å få innspill på. Gjestebud hadde vi ikke prøvd før, så da gjorde vi det. Flere ansatte inviterte venner og kjente til enkel servering og kommunediskusjoner. Det ble overraskende interessant og engasjerende. Her kan du lese et blogginnlegg om et av gjestebudene.

Ting skjer når folk snakker sammen

Vi har prøvd å legge til rette for at folk kan snakke sammen. Å arrangere folkemøter, workshops og gjestebud har vært gøy og lærerikt. Det tar tid å snakke med folk, men vi mener at det er viktig. Når vi snakker sammen forstår vi hverandre bedre – selv om vi har ulike meninger og forskjellige saker vi brenner for.

Hva har vi lært?

Folkemøter

 • Skape en god ramme der folk føler seg velkommen fra de kommer til lokalet til de går hjem.
 • Ønske velkommen og anerkjenne de som er til stede. (de er viktigere enn de som presenterer fra scenen)
 • Sette av tid til å snakke sammen. (mindre presentasjoner og informasjonsmøtepreg)
 • Være tydelig på hva folk kan påvirke og vise hva vi gjør med innspill.
 • Huske på at opplevelsen av møtet fortsetter etter møtet. Gi folk mulighet til å komme med flere innspill og motivere andre de kjenner til å delta i diskusjonen.

Kommunikasjon

 • Å kommunisere til ansatte: viktig, men også vanskelig. Det er vanskelig å informere godt nok og alle har forskjellige ønsker om hvor mye informasjon de ønsker og hvordan de vil ha den.
 • Skrive og snakke slik at folk forstår.
 • Ufarliggjøre begreper som planprogram, plan- og bygningslov, overordnende strategier, nasjonale føringer og forventninger osv.

Samskaping

 • Jobbe utenfor den trygge kommuneboksen. Tåle å miste litt kontroll.
 • Tillate litt kaos. Noen kommer til å bli forvirret og lure på hva deres rolle er.
 • Være åpen for at alle innspill som kommer har verdi.
 • Ha respekt for at folk investerer tid, engasjement og kompetanse i lokalsamfunnet sitt.

Følg oss videre

www.arendal.kommune.no/nykommuneplan
Vårt Arendal – digitalt folkemøte (Facebookgruppe)
facebook.com/arendalkommune
instagram.com/arendalkommune