Det er over 10 år siden siste taksering av eiendommer i Arendal og derfor er det helt rimelig at verdien er økt. Det er det som er årsak til at eiendomsskatten er økt. De endringer som er gjort i reduksjonsfaktor, bunnfradrag og promille til sammen, gjør at eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger i 2021 er lavere enn 2019, om boligen hadde hatt samme verdi.

Stinta skole er pilotskole for å få elevene mer fysisk aktive. Det gir bedre skoleresultater og bedre form.

Fysioterapitjenesten i Arendal kommune har, i samarbeid med Stinta skole, et pågående pilotprosjekt for å implementere fysisk aktivitet i undervisningen. Utgangspunktet har vært den såkalte Stavanger-modellen, hvor de har jobbet med «Aktiv skole» i flere år. 
Stinta skole har fysisk aktivitet som en av sine tre satsingsområder, ved siden av digitalisering og lesing. Siden i vinter har vi samarbeidet med fysioterapeutene Hilde Trollnes, Caroline Utnem Tveit og Marianne Brauti om pilotprosjektet, som er nytt i Arendal.