Velkommen til gjestebud

Dette er et blogginnlegg om det å snakke sammen – om kommunen. Det er også en liten historie om det å gjøre noe jeg aldri har gjort før. Jeg = Camilla og jeg jobber med kommunikasjon i Arendal kommune.

Ny kommuneplan

Arendal kommune skal lage en ny kommuneplan. Den skal si noe om hvordan Arendal skal utvikle seg og hvordan vi vil at det skal være å bo i Arendal kommune om 10 år. Det er bestemt at kommuneplanen skal bruke FNs bærekaftsmål som overordnede mål.

Når det skal lages en plan skal det også lages et planprogram. En slags plan for planen. Planprogrammet skal si noe om målet med planarbeidet, prosessen og opplegg for medvirkning.

«Arendal kommune ønsker å bruke prinsippene for «samskaping» for å best mulig forankre prosessen og målene i befolkningen.»

Fra forslag til planprogram for ny kommuneplan – samfunnsdel

Vi og andre kommuner snakker mye om samskaping, involvering og inkludering – men hvor ofte gjør vi det i praksis? Dette var utgangspunktet for at jeg ville prøve noe jeg ikke hadde gjort før.

Jeg hadde hørt om det å holde gjestebud. Gjestebud er en metode for å få innspill fra engasjerte innbyggere som vanligvis ikke kommer på folkemøter. Det måtte jeg prøve, tenkte jeg.

Camillas gjestebud

Jeg har seks «nabokjærringer «som har mange meninger og varme hjerter. Vi har blitt kjent fordi vi har barn i samme klasse. Denne gjengen inviterte jeg til gjestebud:


Hei
Jeg har sagt ja å være vert for et gjestebud. Arendal kommune skal lage ny kommuneplan og ønsker innspill fra deg og meg. Kommuneplanen sier noe om hva vi ønsker for fremtida. Hvilke drømmebilder har vi for framtida? Vi er oppfordret til å spille inn det vi brenner for, og Arendal kommune vil samle alt materiellet og bruke det i arbeidet med å lage ny kommuneplan.

Jeg serverer mat og drikke. Ta med engasjementet og kom 🙂

Invitasjon til gjestebud

Arendalsfolk + bærekraft = ❤

Jeg var veldig spent på hvordan gjestebudet skulle bli. Jeg hadde jo aldri gjort dette før. Det å snakke om kommunen, kunne det bli litt rart og mest for spesielt interesserte? (les: kommunale kommunikasjonsarbeidere, som meg.)

Men det var ingen grunn til bekymring.

Denne gjengen var ikke vanskelig å engasjere. Alle var enige i at gjestebud er både gøy, engasjerende og lærerikt.

Da vi begynte å snakke sammen oppdaget jeg raskt at vi alle bryr oss om det stedet vi bor og de folkene som er en del av våre liv. Vi brenner for at Arendal skal være et godt sted å bo.

Dette er noe av det vi synes er det beste med Arendal:

  • passe stort
  • naturen og sjøen
  • et Norge i miniatyr
  • korte avstander
  • at det ikke er for tett mellom husene
  • bra idrettsmiljø og satsing på kultur

Alle målene betyr noe for barna våre, familien vår og vennene våre.

Gjest

Vi snakket mest om disse målene. Her er noen stikkord fra en livlig diskusjon:

Mål 3: God helse
– Det er viktig med et godt lokalsykehus
– Vi må forebygge uhelse. Hvis du mister helsa så mister du alt. Det tar lang tid å bygge den opp igjen. Samfunnet legger opp til at vi skal løpe fortere
– Gym hver dag på skolen er bra
– La folk få dø en naturlig død. Vi må slutte å overbehandle

Mål 4: God utdanning
– Fysisk aktivitet = bra psykisk helse
– Heldagsskole
– Leksefri skole

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
– Unngå ufrivillig deltid. Det er mangel på deltidsstillinger for de som ikke kan jobbe 100%, men som vil jobbe så mye de kan
– Et arbeidsmarked med rom for alle, også de som på grunn av helsa bare kan jobbe litt
– Anerkjenne frivillig arbeid som anstendig arbeid. Hvordan kan frivillig arbeid føre til konkret kompetanse?

Mål 10: Mindre ulikhet
– Gratisprinsippet er viktig
– Nærmiljøet skal være tilgjengelig for alle. Det bør ikke være så dyrt å komme seg til Merdø hvis du ikke har egen båt
– Vi elsker biblioteket – et gratis tilbud for alle hvor det skjer masse
– Vi ønsker oss svømmehall i byen
– Gratis skolemat

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
– Bruke bilen mindre
– Plastfri by
– Bedre og billigere kollektivtilbud
– Vi må kutte overforbruk. Vi vil ha flere ordninger som «Too good to go» Hvorfor har vi tre forskjellige matbutikker rett ved siden av hverandre? Hvorfor kaster vi så mange medisiner?

Så hva kan kommunen gjøre?

Det var enighet rundt bordet om at kommunen og politikerne må prioritere og at vi ikke kan få alt vi ønsker. Men flere ønsker at kommunen kan lage planer som vi kan forstå. Det må være så konkret at vi kan forstå det. Prioriter og stå for det!

Etter gjestebudet satt jeg igjen med en god følelse. Det ble rett og slett en fin kommunekveld. I ettertid har jeg tenkt mye på det en av gjestene mine sa:

Hvis du føler at det du sier har en betydning, så er det lettere å endre seg.

Gjest

Det er noe å ta med når vi jobber videre med utvikling i Arendal kommune. Arendalsfolk bryr seg om kommunen sin og vi må faktisk lytte.

Har du lyst til å ha gjestebud?

Inviter noen du kjenner, eller noen du ikke kjenner så godt.
Bruk gjerne oppskriften vi har laget. Last ned oppskrift på gjestebud.
Inviter, arranger og send inn innspill til postmottak@arendal.kommune.no senest 31. april 2019. Merk e-posten med «Ny kommuneplan-gjestebud».

Lykke til!
– Camilla Havik Cole