Lærer å samskape i Arendal

Fremtidens kommuner arrangeres hvert år i juni i Arendal.

Hvordan kan vi bli enda bedre til å skape noe sammen i kommunen? Under Fremtidens kommuner, som arrangeres i juni, kommer folk fra hele landet for å bli klokere på nettopp dette.

– Det handler om å være tett på. Ingen kan løse de virkelige store utfordringene alene. Det må løses med åpenhet i møte med andre, mener konferanseleder for Norges største konferanse for innovasjon i norske kommuner, Erik Bøylestad.

Bøylestad ser at samarbeid skaper innovasjon. Men like viktig, demokrati. Arendal kommune er opptatt av å involvere innbyggerne, og spesielt prosjektsamarbeidet «Med hjerte for Arendal», et nettverk på nærmere 100 lag, foreninger og menigheter, samt engasjerte enkeltindivider som samarbeider med kommunen, har blitt lagt merke til av andre kommuner.

Arendal kommune fikk presentere jobben med ny kommuneplan – samfunnsdelen. Vårt Aredal – det digitale folkemøte.

Mest innovative kommune

– Kommunen ønsker å samarbeide bedre med innbyggerne og privat næringsliv. Vi vil vise at det styrker demokratiet og gir bedre løsninger. Man ser en direkte verdiskaping i næringslivet av dette, sier Bøylestad, som er stolt over at Arendal kommune er vertskap for en konferanse som har vokst seg såpass stor.
Dette er 19. gang den blir arrangert her, og Fremtidens kommuner har blitt til den største konferansen for innovasjon i norske kommuner.

Vekst og utvikling

Under årets konferanse kommer en rekke spennende nasjonale og internasjonale foredragsholdere som vil snakke om demokrati, integrering, livsglede, samskaping og mye mer. Danske Peter Espersen skal snakke om samskaping for vekst og utvikling under fredagens seanse i Arendal kulturhus, som er åpen for alle, ikke bare konferansedeltagere.

– Vi setter fokus på hvorfor involvering, engasjerte innbyggere og samskaping er viktig i utviklingen av gode og bærekraftige velferdstjenester.

Erik Bøylestad

Erik Bøylestad på Fremtidens kommuner 2019

En viktig møteplass

– Fremtidens kommuner er en viktig arena og møteplass for kommune-Norge. Vi kommer dit for å få med oss temaer som tas opp, bra innledere og for å hente inspirasjon og lære av hverandre, sier Une Tangen i KS, som også er partnere i konfe ransen. KS har en sesjon om å beregne lønnsomheten av å unngå utenforskap under årets konferanse.

Sam Eydes plass blir konferanseområde under Fremtidens kommuner

Fremtidens kommuner

Fremtidens kommuner er Norges største konferanse for innovasjon i norske kommuner.
Konferansen er en møteplass der innovasjon i kommunesektoren settes på dagsorden. Fremtidens kommuner er et resultat av samskaping mellom en rekke nasjonale partnere, offentlige aktører, frivillige organisasjoner og private virksomheter.
Les mer om Fremtidens Kommuner