Overdosedagen markeres i Arendal 31. august

Den internasjonale overdosedagen markeres verden over 31.august hvert år. Også i Norge markeres den i mange kommuner. Overdoser vurderes av Helsedirektoratet som et alvorlig folkehelseproblem, langt flere dør årlig av overdoser enn i trafikken. Arendal har lang tradisjon for å markere denne dagen for å minnes alle dem som har mistet livet i en overdose. En slik alvorlig hendelse berører mange av oss, langt utover den ene.

Informasjon og forebygging

Vår kommune har i mange år ligget høyt på statistikken over overdosedødsfall i Norge. Vi registrerer med optimisme at antallet overdoser i 2021 er de laveste på mange år! Statistikken forteller oss at 241 mennesker døde av en overdose i 2021, 90 færre enn i 2020 (331).

I tråd med Nasjonal Overdosestrategi gir markeringen av overdosedagen oss en flott mulighet til å dele og spre informasjon og kunnskap om hvordan vi kan forebygge overdoser, og hva vi kan gjøre dersom noen har tatt en overdose. Slik synliggjør vi samtidig noe av det lokale overdoseforebyggende arbeidet.

Minnes med sko og roser

Som tidligere år har vi i Arendal kommune også i år arrangement i forbindelse med markeringen av overdosedagen. Først og fremst for å minnes dem som har mistet livet i en overdose, men også for å rette fokus mot overdoseproblematikken. Denne dagen vil du se par med sko rundt omkring i byen vår, sammen med vakre roser. Kanskje vil tankene dine fly til noen du kjenner som har mistet noen i en overdose, eller føle på egen sorg over en du kjente som mistet livet på denne måten.

Slik markeres dagen i Arendal

Fra kl. 14 og utover dagen Stand på Sam Eydes plass
På standen kan den som ønsker det få en god prat eller informasjon, i tillegg til noe å bite i og en kopp kaffe. Du kan få med deg både sanginnslag og appeller. Vi oppfordrer deg til å ta med deg noen og kommer innom oss denne dagen!

Kl. 18: Velkommen til gudstjeneste i Trefoldighetskirken i regi av Kirkens Bymisjon,