Røedtunet avlastningssenter i ny drakt

Endelig er ventetiden over – et helt nytt Røedtunet avlastningssenter står innflyttingsklart! Den offisielle åpningen er torsdag 25. august kl. 14. Både de som skal bruke senteret og de ansatte gleder seg stort. Men hva er historien bak behovet for et mer moderne og tilrettelagt avlastingssenter i Arendal kommune? Det startet allerede i 1966.

Endelig er bygget klart. Det nye bygget som skal brukes av barn, unge og voksne i perioder der deres foresatte trenger avlastning fra sine store omsorgsoppgaver. Avlastningstilbudet skal gi nødvendig pårørendestøtte til foresatte med familiemedlemmer som har store omsorgsbehov.

Med grønne lunger og lekeapparater står nye Røedtunet avlasningssenter klar til bruk.

Det startet i 1966

Tidligere ledere forteller at Ellengård på Nedenes ble åpnet i 1966 som daghjem for personer med nedsatt funksjonsevne, et tilbud der man drev dagtilbud i ukedagene. Etter noen år begynte man med avlastning. Fredag ettermiddag ble lokalene ryddet og feltsenger ble satt opp for å kunne ta imot barn, unge og voksne som skulle tilbringe en helg på Ellengård. På dette tiden var det fylkeskommunen som driftet tjenesten.

I 1981 ble avlastningen flyttet fra Ellengård til Ørbekk, som nå er psykiatriboliger. Her hadde Ellengård fylkeskommunaldrift frem til 1991. På denne tiden økte behovet på nytt for avlastningsplasser og de kikket seg igjen om etter nye lokaler. Valget falt på Røedtunet, som ble reist i 1964, som hadde vært pleiehjem i gamle Øyestad kommune.

Flyttingen fra Ørbekk til Røedtunet skjedde i januar 1991, samtidig som Reformen for mennesker med utviklingshemning ble satt i verk. Reformen innebar at kommunene fikk ansvaret for bo- og tjenestetilbudet til utviklingshemmede som hadde et tilbud i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU).

Reformen for mennesker med utviklingshemning var årsaken til at driften av avlastningstilbud ble overført fra fylkeskommunen til kommunene. Røedtunet som avlastning var på oppstartstidspunktet driftet i et samarbeid mellom Øyestad, Hisøy og Moland kommune.

På nye Røedtunet er det tilrettelagte uteområder, med gjerder som slipper inn lys, men ikke gir innsyn.


I 1992 ble Arendal storkommune og Røedtunet skulle ivareta avlastningsbehovet for nye Arendal kommune. Behovet for plasser økte naturlig nok da vi ble en storkommune. Etter hvert måtte man bruke omsorgsboliger som et tillegg for å løse alle behovene. Fagerheim, en kombinert avlastningsavdeling og barnehage, ble oppført i 1998 og tanken var at barn på avlastning kunne benytte seg av den tilrettelagte barnehagen som var i bygget. I 2014 flyttet barnehagen ut av lokalene.

I perioden 1991 til 2022 har det skjedd mye innen avlastningssektoren. Reformen fra 1991 var utfordrende for kommunene, fordi vi ble pålagt og legge til rette for tilbakeføring av funksjonshemmede fra sentralinstitusjonene til kommunene. Denne endringen gjorde at kommunen fikk store oppgaver med å bygge bofellesskaper. Denne innsatsen gjorde at det ble mindre fokus på avlastningsbygg.

Selv om Røedtunet i 1991 var et gammelt bygg var mange foresatte godt fornøyd med tilbudet der. Først og fremst på grunn av dyktige ansatte, men også fordi bygget hadde så god plass. Et såpass gammelt bygg var krevende i forbindelse med vedlikehold, spesielt fordi det var en midlertidig ordning som ingen visste hvor lenge skulle vare. I 2017 startet man på nytt å se på mulighetene for et nybygg, fordi det eksisterende bygget var så gammelt og ikke lengre tilpasset nåtidens behov for avlastning.

En flott bakhage er med på å ramme inn det nye bygget.

Et nytt bygg blir til

I 2018 ble det fattet politiske vedtak om at Fagerheim skulle settes i stand, med mulighet til å drive avlastning i hele bygget og Røedtunet skulle rives for å gi plass til et nytt bygg. Utfordringen ble da og organisere avlastningstjenesten i byggeperioden.

Sommeren 2020 stod Fagerheim ferdig renovert. Dette ga muligheter til å drifte Røedtunet avlastning i den nye delen av Fagerheim, i tillegg til i en bolig på Natvig og en på Nesheia. Gamle Røedtunet ble fraflyttet i januar 2021 og rivingen startet.

I halvannet år har ansatte og foresatte håndtert en ordning som til tider ikke har vært enkel. Og i hele prosessen har vi måttet forholde oss til pandemien, som ga store konsekvenser for driften.
Arendal kommune ønsker å gi en stor takk til alle som har håndtert en ordning med avlastning på 3 forskjellige lokasjoner på en aldeles god måte. Alle har vist stor vilje til å gjennomføre. Ansatte og foresatte har gitt uttrykk for at man visste at dette måtte til for å få et helt nytt bygg som var godt gjennomtenkt og gjennomført i forhold til nåværende og fremtidig behov for avlastning.

Nå gleder vi oss stort til å kunne starte opp avlastning fredag den 26.august, i splitter nye, tilrettelagte og fleksible lokaler. Vi tror at dette bygget kan danne et godt grunnlag for å ivareta barn, unge og voksne som trenger en annen arena for lek, opplevelser, mestring, læring og ikke minst samvær med trygge voksne, når foresatte trenger en pause fra omsorgsoppgavene sine. Vi skal gjøre alt for at barna har det godt hos oss på nye Røedtunet. Vi mener at når barna har det godt, kan foresatte ha det godt. Dette er oppskriften på god pårørendestøtte.

Teksten er skrevet av enhetsleder for avlastning og bosetting, Dorte Arvesen, og bearbeidet av kommunikasjonsnettverket.

Nedenfor kan du få et innblikk i de nye lokalene som skal brukes til avlastning fremover.