De første jubileumspengene er delt ut!

Jubileumsnemnda for 300-årsjubileet i Arendal 2023 har gitt bevilgninger i den første av tre søknadsrunder for arrangement og andre prosjekt i jubileumsåret. Se hvem som fikk tilskudd denne runden, og send inn din søknad før neste frist! (Link til søknadsskjema finner du nederst i teksten.)

I den første runden blei det prioritert å gi penger og andre typer klarsignal til de som er mest avhengig av å komme i gang tidlig, som utstillinger, filmproduksjoner, bokskriving og liknende. Flere søknader blir behandla etter de to neste søknadsfristene 15. mai og 1. oktober, og det er også samarbeid mellom jubileumsnemnda og flere av søkerne om finansiering far flere kilder.

Det blei vedtatt å støtte disse prosjekta etter første søknadsrunden i februar:

Revesand bedehus, 10 000 kr til historieprosjekt om bedehuset i lokalsamfunnet.

Bokhuset Forlag, 20 000 kr til spørrebok om Arendal, med Tom Flaten som forfatter.

Hans Olaf Aanensen, 20 000 kr til boka Kampen om Tyholmen.

Arendals dramatiske selskab, 60 000 kr til manus, dramatisering og forestilling om kampen om Tyholmen.

MediaService, 35 000 kr til forprosjekt om mulig jubileumsfilm om Arendal, med premiere høsten 2023.

Pusterom fotogalleri, 10 000 kr til flere fotoprosjekt rundt i kommunen i 2023.

Tyholmen frivilligsentral, Arendal voksenopplæring, Med Hjerte for Arendal og Kuben museum og arkiv, 50 000 kr for det store involveringsprosjektet «Stolt og staselig», Folk møter folk, møter folkedrakter, med utstillingsåpning på Kuben i juni 2023.

Rosenvinge kultur og mat, 5000 kr som første bevilgning i påvente av flere finansieringskilder.

Nordlek 2024, Aust-Agder ungdomslag, 20 000 kr til stor folkemusikk- og folkedansforestilling i mai 2023, et år før Nordens største folkedansfestival i Arendal sommeren 2024.

Til sammen er dette 290 000 kr.

Jubileumsnemnda har også satt av foreløpige summer til markering av selve jubileumsdagen 7. mai og til folkefest i forbindelse med mulig kongebesøk i løpet av året. Her er lenke til søknadskjema for neste runde: https://www.arendal2023.no/arendal-2023/sok-pa-jubileumsmillionen/