Seksuell helse er lokalt folkehelsearbeid

Vi har de siste årene rustet opp arbeidet rundt unge og seksuell helse. Gratis prevensjon for alle under 16 år, heldigital skolehelsetjeneste, Preikes, og så har vi også ansatt en sexolog.

Som en del av det folkehelse arbeidet bør kommunene jobbe for å fremme opplysning om seksuell helse for ungdommer. I Arendal har vi gjort flere ting for å gjøre det lettere for ungdommer og få den informasjonen de lurer på.

– Noen ganger kommer unge med spørsmål om sex på vårt kontor og snakker med oss. Min opplevelse er at mange unge tør å snakke med oss om det de lurer på. Ellers søker de nok mye på nett, sier Lena Utby Almenning, fagkoordinator helsestasjon for ungdom.

Preikes gjør at ungdommen nå har en digitaltjeneste, hvor de kan «chatte» tirsdag og torsdag, men også finne ofte stilte spørsmål og svar på det de lurer på.

Utover dette er en sexolog en viktig ressurs for mange deler av kommunen. Både i forbindelse med undervisning for ungdom og kursing av ansatte. Sexologen har bred kompetanse på seksuell helse og hun er en unik ressurs for transungdom.

Sikker sex

– Når vi nå velger å tilby gratis prevensjon til unge under 16 år, så handler det om at selv om den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år, så betyr det ikke at noen under 16 år ikke har lov til å ha sex, men at det er ulovlig for en som er over 16 år å ha sex med en under 16 år. Loven er laget for å beskytte barn fra å bli utnyttet seksuelt av voksne. Loven bestemmer også at det skal tas hensyn til alder og modenhet. Frivillig sex mellom en på 15 og en på 16 vil da høyst sannsynlig ikke straffeforfølges, da man som regel kan vise til likhet i alder og modenhet. Om en person er 20 og har sex med en på 15, vil saken stille seg svært annerledes, sier Lena Utby Almenning. 

I Norge får alle mellom 16 og 21 år prevensjon helt eller delvis dekket gjennom en statlig ordning. Denne ordningen gjelder ikke for unge under 16 år. Noen unge begynner å ha sex før de er 16 år, og da er det viktig at de også får prevensjon. Dette for å forebygge uønskede graviditeter, og å gi unge gratis reseptbelagt prevensjon er et godt virkemiddel.

– Ved å tilby gratis prevensjon øker også sjansen for å få unge som har debutert eller planlegger å debutere seksuelt inn på vårt kontor. Vi kan da få til gode samtaler om grenser, samtykke osv. Det gir oss også mulighet for å avdekke uheldig eller skadelig seksuell atferd, sier Lena Utby Almenning.

Hva tilbyr sexologisk rådgiver?

Arendal helsestasjon har en sexologisk rådgiver som gir råd og veiledning om seksuell helse for barn og unge og deres familier.
Aktuelle temaer kan være:

  • Barn og unges seksuelle helse og utvikling
  • Kjønnsidentitet
  • Seksuell orientering
  • Pubertet
  • Seksualitet hos personer med nedsatt funksjonsevne
  • Seksuelle overgrep eller utfordrende seksuelle erfaringer
  • Utfordringer knyttet til ereksjon
  • Smerter ved samleie
  • Alle andre spørsmål du har som handler om seksualitet

Det er mulig å møte sexologen til samtale på helsestasjonen.

Sexologisk rådgiver bistår også hjelpeapparat og andre tjenester der det er behov for kompetanse knytte til barn og unges seksuelle helse. Hun kan tilby undervisning og foredrag knyttet til unges seksuelle helse, samt veiledning av foreldre og tjenester som arbeider med barn og unge. Tilbudet er hovedsakelig rettet mot barn og unge opp til 24 år og deres familier.

Kontakt vår sexolog
Ønsker du en prat eller trenger du litt råd?
Ta gjerne direkte kontakt med vår sexolog.

Berit Bulien Jørgensen er ansatt som sexolog i Arendal kommune.

Helsestasjon for ungdom

Vi er et tilbud for ungdom opp til 24 år. 

På helsestasjonen for ungdom er det kun drop-in. Det betyr at du ikke må bestille time, men det kan være litt ventetid hos oss. Se våre åpningstider på nettsiden til Arendal kommune.

På helsestasjon for ungdom tilbyr vi følgende:
Gratis kondomer
Resept på all type prevensjon
Innsetting av p-stav og spiral
Test for seksuelt overførbare infeksjoner
Graviditetstester
Underlivsundersøkelse
Samtaler med helsepersonell om psykisk helse, kropp og seksuell identitet.

Preikes

Preikes er en digital skolehelsetjeneste for Agder. Her kan du kontakte helsesykepleier via chat eller melding. Vi tilbyr veiledning og støtte gjennom vår digitale plattform.

Målet vårt er å være en tilgjengelig, digital skolehelsetjeneste til elever i videregående og lærlinger i hele Agder.

Preikes driftes av Arendal kommune og Agder fylkeskommune gir tilskudd til driften. Tjenesten bemannes av helsesykepleiere og sexologisk rådgiver.

Chattjenesten vil være stengt i skoleferier.