Skal det være en svipptur?

Nå kan du som er har fylt 67 år eller har honnørkort fra NAV kjøre kollektivt fra dør til dør i Arendal. Agder kollektivtrafikk (AKT) sitt spennende samkjøringsprosjekt, AKT Svipp, er allerede testet ut i Vågsbygd i Kristiansand. – Et bedre og mer målrettet kollektivtilbud for dem som trenger det, sier utviklingsdirektøren i AKT.  

Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør i AKT, sier at dette er et prosjekt som har vært veldig vellykket i Vågsbygd. Brukerhistoriene er glad lesing og det føles fint å kunne tilby transporttjenesten til flere. 
  – Dette er ikke et tilbud AKT tjener penger på, og det blir derfor spennende å se om vi kan klarer å få på plass en langsiktig finansiering etter at prøveperioden på cirka to år er over. Arendal bystyre diskuterte AKT Svipp i sitt desembermøte, så politikerne lokalt i Arendal kjenner nå til tilbudet. De gleder seg til å se Svipp-bussen på veiene og håper mange vil bruke den, men vi kan ikke love midler til tjenesten når prosjektperioden er over, sier ordfører Robert C. Nordli. 

  –Dette er ikke et tilbud AKT tjener penger på, og det blir derfor spennende å se om vi kan klarer å få på plass en langsiktig finansiering etter at prøveperioden på cirka to år er over.

Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør AKT

Busstur på forespørsel 

Med AKT Svipp kan de som har fylt 67 år eller har honnørkort fra NAV bestille transport innenfor et gitt tidsrom og bli plukket opp hjemme og satt av et sted innenfor området tilbudet gjelder for. Den som trenger en tur, bestiller turen i en egen app på mobiltelefonen sin. Det er også mulig å ringe og bestille tur. Kravet for å kunne bestille en tur med AKT Svipp er at du har en mobiltelefon som kan ta imot SMS-er.  
– Det beste er å bruke appen, for da får du bedre informasjon og bestillingene dine kan gjenbrukes for hver gang du skal på en svipptur, sier Ruud Jensen. Trenger du ekstra hjelp eller støtte i forbindelse med av- og påstigning melder du inn dette behovet når du booker turen. Du får også lov til å ha med deg en ledsager, hvis du ønsker det.  

Det beste er å bruke appen, for da får du bedre informasjon og bestillingene dine kan gjenbrukes for hver gang du skal på en svipptur.

Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør AKT

AKT Svipp erstatter den tidligere servicebussen i Arendal, men er en langt mer skreddersydd transportløsning for den enkelte som reiser. Det er de som trenger en reise som bestemmer traseen, nettopp fordi bestilleren kan hentes hjemme i sin egen bolig, i stedet for å følge en fastsatt trasé og rutetabell. Fordi tilbudet skal hente og kjøre hjem passasjerer der de bor, må man påregne litt ventetid. Ventetiden vil avhenge av hvor mange andre som bestiller en tur i samme tidsrom og hvor de andre passasjerene skal fra og til.  

Skjermdump fra appen til AKT du bestiller svipptur fra.

Leve hele livet 

Ingrid Kjørstad i staben for helse og omsorgstjenester i Arendal kommune er glad for at prøveprosjektet har kommet til Arendal.  
– Dette er et prosjekt som er helt i tråd med “Leve hele livet”-reformen, og bidrar til at hjemmeboende kan ha det godt og sosialt lenger i sitt eget hjem. Med tilrettelagt transport blir det enklere å ta seg en tur til byen, man treffer andre mennesker og man øker selvfølelsen ved at den enkelte får lov til å klare seg selv.  
 
Arendal kommune har gjennom sin handlings- og økonomiplan vedtatt å innarbeide innsatstrappen. Innsatstrappen er en modell som trinnvis viser når og hvordan ulike tjenester kan komme inn for å styrke den enkeltes liv innen helse og omsorg. AKT Svipp passer flott inn som et av tilbudene på de to første trinnene. Trinn 1 er samskaping og medborgerskap med aktive lokalsamfunn og frivillige og trinn 2 er helsefremmende tilbud med deltakelse og selvstendighet. Når eldre som ikke lenger vil eller kan kjøre egen bil, og føler at ordinært busstilbud blir litt for krevende, vil tilbudet med AKT Svipp kunne være med på å øke eldre og hjemmeboende sin deltakelse i hverdagslige aktiviteter, avslutter Kjørstad. 

Med tilrettelagt transport blir det enklere å ta seg en tur til byen, man treffer andre mennesker og man øker selvfølelsen ved at den enkelte får lov til å klare seg selv.

Ingrid Kjørstad, Arendal kommune

Bærekraftig 

Målet med AKT Svipp er økt bruk av buss og at det skal friste til gjentakelse. Man deler en buss med andre, betaler honnørbillett – men må kanskje påberegne noe ventetid, alt avhengig av hvor mange andre som har tenkt seg ut en tur i omtrent samme område og tidsrom. Klima- og miljørådgiver i Arendal kommune, Ragnhild Hammer, er begeistret over tilbudet.  
– Dette er en gavepakke for både de enkelte menneskene som bruker tjenesten og for miljøet. I kommuneplanens samfunnsdel har vi i Arendal sagt at vi skal samarbeide for å nå målene (FNs bærekraftsmål 17), og det er nettopp det som skjer når AKT nå tilbyr denne nye tjenesten til våre eldre innbyggere. I tillegg er det jo alltid flott med kollektivtransport for å minske klimautslipp og bedre miljøet. Her må målet være at det skal bli økt bruk av buss og andre kollektivtransportmidler og at det frister til gjentakelse.  

En krevende oppstart 

Lanseringen av AKT Svipp har ikke bare vært enkel. Med en pandemi som ga en rekke restriksjoner og et tilbud som hovedsakelig var for dem i risikogruppen for alvorlig sykdom ved koronasmitte, ga det en del forskyvninger og utsettelser i oppstartsfasen, sier Thomas Ruud Jensen.  

AKT har kartlagt hvor mange som befinner seg i målgruppen innenfor aktuelt området rundt Arendal sentrum. Tilbudet vil i første omgang kun være tilgjengelig innenfor denne sonen (se kart). Passasjerene kjøper vanlig bussbillett. Denne kan benyttes til overgang på de ordinære busslinjene for å komme seg videre til andre steder.

– I Arendal kopierer vi nå opplegget fra Vågsbygd. De som planlegger å bruke tjenesten må være forberedt på at man ikke alltid får raskeste trasé til dit man skal, fordi dette er kollektivtransport og man ønsker flest mulig personer med på samme reisen, avslutter Ruud Jensen. 

I Arendal kan du bruke AKT Svipp innenfor den markerte sonen i kartet.

Les mer om AKT Svipp

AKT har mer om tjenesten AKT Svipp på sine nettsider.