Alle kan gjøre noe!

Tone Fossgard er så glad i sin tidligere arbeidsplass at det aldri var noen tvil om hvordan hun skulle bruke sin nyervervede fritid som pensjonist. Hun begynte som frivillig på Arendal voksenopplæring, som leksehjelper i regi av Arendal Refugees Welcome, og som frivillig medlærer i klasserommet.

Tone jobbet som lærer på Hisøy ungdomsskole og på Stinta før hun begynte på Moltemyr skole. Etter tretti år, mot slutten av yrkeskarrieren, begynte hun på Arendal voksenopplæring. Det skulle bli en av de beste avgjørelsene hun har tatt. Det var noe med stemningen, folk og kollegaer som gikk rett i hjertet på henne. Det minnet om hennes oppvekst på en folkehøyskole der hennes far var rektor. Hun forteller om at hun sammen med de andre ”lærerbarna” deltok i alle kulturelle begivenheter på skolen. Der var det sang, musikk, litteratur og skuespill. Alt i et varmt og inkluderende internasjonalt fellesskap.

Underveis har hun vært aktiv politiker i Arendal i 3 perioder og ellers deltatt i frivillig organisasjonsarbeid. Drivkraften i hennes engasjement er gleden over å bli kjent med forskjellige mennesker som igjen bidrar til et godt fellesskap som er åpent for alle. Da får man fram det beste i folk!

Tone trives svært godt som frivillig på Arendal voksenopplæring. Hun vil for alt i verden ikke gå glipp av de gode følelsene hun får etter en dag på skolen – takket være både elever og kolleger. Dessuten mener hun at det er bra å ha minst en dag i uken hvor klokka ringer og sier «kom deg opp og ut og gjør noe!». Derfor bruker hun også en dag i uken hos Kirkens Bymisjon, som i samarbeid med Arendal voksenopplæring, har utviklet et skoletilbud der deler av skoledagen foregår i bymisjonens lokaler på Tovet.

Tone er opptatt av at alle kan være frivillige på Arendal voksenopplæring selv om man ikke er lærer. Det viktigste er å være interessert i sine medmennesker, og at man har lyst til å snakke med folk. Som frivillig er man en ekstra hånd i klasserommet i samarbeid med læreren som er ansvarlig for undervisningen. Noen ganger trenger en deltaker ekstra lesetrening, eller gjenoppfriskning av vokalene. Da kan frivillige Tone trå til. – Og vokaler, sier Tone. – De kan man aldri øve for mye på!

Fire timer i uken er Tone på plass på Arendal voksenopplæring, og sammen med tidligere kollegaer og andre frivillige er hun en viktig del av inkluderingsarbeidet i Arendal kommune. Nå oppfordrer hun flere til å bli frivillig ved skolen i hennes hjerte. Hun sier det så enkelt: – alle kan gjøre noe. Det er bare å komme!