Priser godt initiativ

Alle vet at det kan være utfordrende å forstå brev fra NAV. Det er ikke fordi NAV ønsker at det skal være slik. Likevel skriver de ofte vanskelig og det kan være flere grunner til at det blir sånn. Gammelnavsk-ordliste er ett av mange tiltak som gjøres for jage det gammel-navske ut av brevene og kontorene til NAV. Ønsket var at ordlisten skulle være en hjelp og inspirasjon til alle som jobber i NAV og skriver til mennesker som trenger NAVs tjenester. Og det har det virkelig blitt.

Gammelnavsk ordliste heies på av «folk flest», av ansatte i NAV, av direktøren i NAV, av politikere og folk i andre offentlige tjenester og nå løftes ordlista også frem gjennom tildelingen av Agder fylkeskommunes LIM-pris for Likestilling, inkludering og mangfold. Den ble tildelt i forbindelse med Fylketstingets festmiddag forrige uke, og ble høytidelig utdelt av Fylkesordfører Arne Thomassen. Der ble politikerne så inspirerte av ordlista, at det nå trykkes opp ett eksemplar til hver og en av dem.

Gammelnavsk ordliste er ingen fasit, men forslag til hvordan vi kan forenkle og gjøre språket mer forståelig for alle. Ordliste er resultatet av et godt samarbeid mellom Arendal voksenopplæring, NAV Arendal og NAV Agder. Sentral i arbeidet er Nihal Yigrit, som i prosjektperioden var deltaker ved Arendal voksenopplæring. Under prosjektet fulgte hun et kurs for høyt utdannede flyktninger og innvandrere, og som del av kurstilbudet drømte hun om språkpraksisplass på NAV. Det fikk hun hos  NAV Agder. Hos NAV Agder har Nihal gått gjennom en rekke vedtaksbrev med vanskelig språk, og merket av ord og uttrykk som hun ikke forstod. De vanskelige ordene og uttrykkene hun fant i flest vedtak ble siden samlet i ett dokument.

Gjennom fire språkverksteder arbeidet en gruppe høyt utdannede deltakere ved Arendal voksenopplæring, sammen med ansatte fra NAV Arendal og NAV Agder, med disse gammelnavske ordene og uttrykkene. Sammen har de foreslått endringer og forenklinger. Ofte har de skrevet hele setninger om, og alle har lært mye gjennom denne prosessen.

Hvorfor er samhandlingsprosjektet Gammelnavsk ordliste viktig?

  1. Fordi prosjektet viser at folk som er nye i Norge og som går på norskkurs, allerede da kan være en ressurs for Norge.
  2. Fordi prosjektet viser at NAV i sitt vidstrakte arbeid med klarspråk tar medvirkning på alvor.
  3. Fordi prosjektet er et eksempel på hva utdanning og læring kan være. En voksenopplæring skal kvalifisere deltakere til formell utdannelse. De skal legge til rette for sosialisering inn i det norske samfunnet, men viktigst av alt er kanskje å våge og tenke utover dette. Arendal voksenopplæring ønsker å være en arena der folk som nye i Norge kan få sette sitt avtrykk, og det er nettopp det samhandlingsprosjektet Gammelnavnsordlise gjør!

Hayat som er en av forfatterne bak Gammelnavsk ordliste, sa følgende om sin deltakelse i prosjektet: det er første gang jeg føler meg viktig i Norge!

Vinnerne er: Nihal Yigit, Iryna Konnestad, Oksana Magnussen, Enes I, Bilge Yaldiz, Yunus Yigit, Hayat Ghazal, Meral Boy, Marvil Mallillin, deltakere ved Arendal voksenopplæring i samarbeid med Cathrine Lindland (NAV Arendal) Magdalene Eldevik Kjosar (NAV Agder), Asle Stalleland (prosjektleder Gammelnavsk ordliste, NAV Agder) og Hilde Mjøs (samfunnskontakt, Arendal voksenopplæring).