Samarbeider om god løsning på turvei til Nesheim

Eyde Material Park utvikles med ett mål for øye, å bli Norges bankende grønne industrielle hjerte, med batteriverdikjeden i fokus. I forbindelse med industriparken er næringsområdet på Longum sentralt.

Gjennom det foreslåtte næringsområdet går det i dag en turvei fra Longumkrysset og opp til Nesheim. Nå er kommunen og utbyggerne i gang med å se på mulige løsninger for å ivareta denne.

Arendal kommune og eiendomsutvikler på Longum, Lars Gunnar Andersen i Repstad Gruppen har nå begynt samtaler om en mulig løsning for turveien som går gjennom det planlagte næringsområdet i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

Eiendomsutviklerene og kommunen garanterer nå at koblingen mellom bymarka sør for E18 og Nesheim vil bli foreslått lagt om og at man ser på løsninger sammen.

Vi skjønner at dette er en tursti som er viktig for innbyggerne og vi er selvfølgelig innstilt på å finne en god løsning for å legge den om, – Lars Gunnar Andersen.

Ansvarlig for kommuneplanens arealdel Sigrid Hellerdal Garthe sier at det er positivt at man allerede ser på løsninger for turveien.

Vi er i gang med å se på alle næringsinnspillene vi har fått inn. Nye muligheter for turveien vil vurderes i forbindelse med planarbeidet. Det blir viktig at det legges inn en bred grønn buffer mellom næringsområdet og turveien. Turveien har stor betydning for innbyggerne, og vi må finne gode løsninger, sier Sigrid Hellerdal Garthe

Du finner mer informasjon om arbeidet med kommuneplanens arealdel ved å trykke på denne lenken (https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/kommuneplan-arealdel/)

Høyaktuelt område for nye bedrifter og arbeidsplasser

Næringssjef Kåre Andersen er i dialog med flere bedrifter som ønsker å lokalisere seg i tilknyttning til Morrow Batteries, alle med ønske om å levere varer og tjenester inn til batteriverdikjeden.

Verden har øynene rettet mot Arendalsregionen nå. Fra kommunens side fokuserer vi spesielt på Longum-området, siden det sannsynligvis kan bygges ut først. Det at Morrow ligger på andre siden av veien gir naturligvis enorme muligheter og vil bety mye for nye arbeidsplasser og vekst i Arendal, sier Andersen.

Les mer om området på Longum her: https://www.emp-longum.no/

Les mer om Eyde Material Park her: https://eydematerialpark.com/

Se innspillene til Kommuneplanens Arealdel her: https://karttjenester.ikt-agder.no/mobilgis/?Viewer=arendal_ekstern&locale=nb