Flere folkemøter om batterifabrikk

Etableringen av industriområdet Eyde Material Park og Morrow Batteries vil medføre store endringer for Arendal og Agder. Nå ønsker Arendal kommune å sikre at innbyggerne er informert jevnlig.

Kommunen inviterer derfor til jevnlige folkemøter om batterifabrikken og ringvirkningene av den én gang i kvartalet, altså hver 3 måned.

Under forrige folkemøte om batterifabrikken før jul deltok over 150 stykk via teams, og møtet kan ses i sin helhet her på Arendal kommune sin YouTube-kanal. Se opptak av folkemøte.

Endringene vi skal gjennom i Arendal som følge av batterifabrikken er ganske store, så her er det viktig at alle innbyggere er godt informert, og at vi rigger oss for vekst, sier Mats Winther Maltby, kommunikasjonsrådgiver i Arendal kommune.

Temaene i møtene vil variere. Noen ganger vil det handle om for eksempel ny vei, andre ganger om næringsområdene, andre ganger om kompetanse og jobber.

Vi planlegger ikke for hva vi skal prate om lang tid i forkant, men ser litt an hva som er aktuelt i der og da, samt gi jevne statuser på utbyggingen av industriparken, sier Maltby

Neste møte, neste uke.

Det neste møtet blir allerede mandag 7. mars klokken 19.00 i bystyresalen, da inviterer Kommunedirektør Harald Danielsen og næringssjef Kåre Andersen til møte for å informere om alle de store prosjektene og planene som nå er i gang.

Kommunedirektøren og næringssjefen vil informere om planarbeidet som foregår, status på Eyde Material Park og hvordan kommunen jobber med den veksten som kommer.

Når de neste møtene blir er fortsatt uavklart, men vil bli kommunisert her på Arendalsfolk. Møtene planlegges å være fysisk i bystyresalen.