Lanserer bærekraftig og grønn industripark


Eyde Material Park

I Arendal skal man tilrettelegge for en ny bærekraftig grønn industripark med Morrow Batteries i sentrum. En hel region står foran et nytt grønt industrieventyr. Nå er mulighetene større enn noen gang tidligere. Mulighetene kommer som et resultat av Morrow Batteries sin etablering. Nå ønsker selskaper i batteriverdikjeden å være i nærheten av Morrow for å sikre bærekraftig batteriproduksjon.

Vi har mange interessenter som ønsker å etablere seg i Arendal for å kunne levere varer og tjenester til Morrow og deres produksjonslinje. Etableringen til Morrow vil gi enda større ringvirkninger enn først antatt.

Kåre Andersen, Næringssjef i Arendal Kommune

Agder har nå muligheten til å bli selve sentrum for det grønne skiftet, og gjøre et avgjørende bidrag i den globale kampen for å kutte utslipp. God samskaping mellom kommunen, fylkeskommunen og private initiativ er den viktigste suksessfaktoren. Sammen skal man skape Eyde Material Park.


Målet er å etablere en industripark med fokus på sirkulærøkonomi og utnyttelse av hverandre sine ressurser, der bedriftene jobber sammen for å oppnå mer bærekraftig og ansvarlig produksjon. Den ene bedriften sitt avfallsprodukt kan være en annen bedrifts viktigste råvare.


Supplerende næringsareal

Arendal Kommune har sett behovet for å tilrettelegge arealer for supplerende næringsvirksomhet i nærhet til batterifabrikken. Dette har man gjort i samråd med grunneierne i området. Næringsområdene Helle og Longumkrysset er kjent fra før. Nå er også området Longum på motsatt side av E18 for Morrow Batteries spilt inn. Til sammen er det store arealer som ønskes planavklart gjennom kommuneplanens arealdel og private reguleringsplaner. For Arendal kommune er det viktig at alle arealene blir sett i en større sammenheng. Dette er ikke bare viktig for Arendal, men for hele regionen og landet.


Hva er Batteriverdikjeden?
For å lese mer om batteriverdikjeden kan en lese mer i dette ekspertnotatet fra strategiprosessen Prosess21. Ekspertnotat