Vi trenger flere fosterhjem i Arendal

Er du raus, har takhøyde og trives med å være sammen med barn og ungdom?  vi har bruk for flere voksne med mer plass i hjertet. De fleste barn og ungdom har det best med å bo hjemme hos foreldre. Noen ganger trenger barn å bo borte for kortere eller lengre perioder.

Vi i barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med gode familier som kan være med å gi barn og unge fra Arendal kommune en tryggere hverdag og en god oppvekst. Det er for noen av barna ønskelig å fortsette på sin skole og i sine fritidsaktiviteter. Det er derfor primært familier i eller kommuner i nærheten av Arendal vi ønsker å komme i kontakt med.

Ulike barn og ungdom trenger ulike fosterhjem!  Vi ønsker å komme i kontakt med deg/dere som er nysgjerrig på det å bli fosterhjem – uansett om du bor alene eller er et par, og med eller uten hjemmeboende barn.

Du kan bli en betydningsfull og viktig voksen for et barn som av ulike grunner ikke kan bo med foreldrene sine.

Noen av barna trenger en familie der fosterforeldrene jobber, andre trenger hjem der en voksen er hjemme hele eller deler av tiden, i hvert fall i starten. Arbeider du i Arendal kommune vil din arbeidsgiver legge til rette for oppgaven.

Hva kan du forvente av barneverntjenesten i Arendal dersom du blir fosterhjem for et av våre barn/ ungdommer:

  • Opplæring og kurs om det å være fosterforeldre
  • En egen kontaktperson som er tilgjengelig for familien
  • Veiledningsgruppe med andre fosterforeldre
  • Individuell veiledning av en erfaren veileder. Alltid ved innflytting, og ellers etter behov.
  • Arbeidsgodtgjøring etter gjeldende satser
  • Arbeidsgodtgjøring som dekker tapt arbeidsfortjeneste hvis barnet er i behov av en voksen hjemme
  • Utgiftsdekning etter barnets alder, behov og gjeldende satser.

Arendal barneverntjeneste har fått mange gode tilbakemeldinger fra våre fosterhjem. Vi er opptatt av en tett og god dialog med fosterforeldre, og er tilgjengelig for veiledning når familiene trenger det. Noen sitater fra våre fosterhjem som har vært på kurs og veiledning hos oss:

«Fantastisk å få lov å dele med andre i samme situasjon».

«Veldig nyttig å delta både med tanke på fosterbarn og egne barn».

«Gleder meg til videre veiledning, viktig for meg å snakke åpent om vårt fosterbarn».

«Veldig nyttig for vår del, vi har forstått mye om vårt fosterbarn og hvordan traumer påvirker».

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Kari Olsbu Kittelsen, Stab fosterhjem, Tlf: 902 90 337, Kari.Olsbu.Kittelsen@arendal.kommune.no

Agderposten har skrevet en sak, hvor kommunalsjef Anne Grete Ødegården forteller om sine egne erfaringer. Saken finner du her: Stor mangel på forsterhjem – men du må ha abonnement for å lese saken.