Internasjonalt fokus i Arendal

Ubuntu på besøk ved GRID.

I 2002 etablerte Arendal kommune Ubuntu, som en del av det internasjonale kulturarbeid. Ideen var å skape et nettverk, hvor folk kan møtes og bli bedre kjent med hverandre, Arendal og det internasjonale miljøet i byen vår.

Behovet for en sånn møteplass har utviklet seg gjennom årene, og vil de kommende årene ikke bli mindre. Alle kan bli med. Men det er fokus på det internasjonale og språket som snakkes er engelsk. Det arrangeres 4-6 treff om året. Siste treff var på GRID, hvor man fikk høre om hva de jobber med.

– Vi tar kontakt med de organisasjoner eller bedrifter vi gjerne vil besøke, ofte etter innspill fra medlemmene våre. Først får vi en presentasjon av det bedriften eller organisasjonen jobber med, etterfølgende er det tid til å nettverke, sier Nishi Asdal som er ansvarlig for Ubuntu.  

Hun forteller at medlemmene ofte rekrutteres av de andre medlemmer, men at også de internasjonale bedrifter er flinke til å fortelle om UBUNTU. Arendal International School (AIS) har opp gjennom årene hatt stor nytte og glede av Ubuntu.

– Ansatte som kommer flyttende til Arendal finner andre likesinnede i Ubuntu og foreldre som er nye i området finner et miljø de kan være med i som er noe annet enn det skolen kan stille opp med alene.  Når folk fra hele verden er aktive i Ubuntu hjelper det vår internasjonale stab å finne seg bedre til rette i Arendalsregionen, sier Bente Pedersen, rektor ved AIS.
 

Nettverket er viktig for mange av innbyggene med et internasjonalt tankesett.

– Etter å ha flyttet til Norge for å starte min karriere som ingeniør, syntes jeg det var vanskelig å få venner, og det var en ensom start. Så hørte jeg om Ubuntu. Å gå på Ubuntu-arrangementer har vært en veldig berikende og morsom opplevelse for meg. Det er 12 år siden jeg flyttet til Arendal og jeg har nå et nettverk, som Ubuntu har hjulpet meg med å bygge, sier Prateek Sadhana, fra MacGregor.

Lyst til å bli med? Send epost til nishi.asdal@arendal.kommune.no
Les mer

Visste du at Ubuntu – betyr jeg er fordi du er?

Visjonen for UBUNTU:

  • Å få et trivelig, robust og ressurssterkt internasjonalt samfunn i vår kommune
  • Et møtepunkt i mangel av andre naturlige møtepunkter i det offentlige rom
  • En arena for møte mellom partnere i næringsliv/organisasjoner og innflyttede arbeidstakere for å finne nye allianser og arbeidsplasser som kan bidra til vekst i vår kommune.

Agders næringsliv er eksportrettet, og regionen er sterkt påvirket av kulturelle strømninger fra utlandet. Agder har innbyggere fra ca. 150 land, mange utenlandske studenter og arbeidstakere.

UBUNTU jobber for:
Bærekraftsmål 3 – God helse
Bærekraftsmål 5 – Likestilling mellom kjønnene
Bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet
Bærekraftsmål 11 – Bærekraftig byer og samfunn
Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene