Utvikling av Tangen friområde

Tangen er i en spennende tid med transformasjon av området fra næring til boligområde.

207 innbyggere svarte på undersøkelsen. Nå er reguleringsplanen lagt ut og du kan komme med innspill.

Tangen er i en spennende tid med transformasjon av området fra næring til boligområde. For å få hjelp til å vurdere hvordan området fungerer i dag og hvordan friområdet på Tangen kan utvikle seg i takt med resten av området, la vi ut en spørreundersøkelse og et kart der man kunne tegne inn ønsker om tilrettelegging og bevaring.

På tre uker fikk vi inn 207 svar på spørreundersøkelsen og 13 innspill på kartet. Svarene viser at badestranda er den klart viktigste grunnen til folk drar til området. Men tur/mosjon, lek/aktivitet og naturopplevelser var også viktige grunner. Disse tallene sier mye om hvilke kvaliteter som må bevares og videreutvikles i området.

Du kan se resultatet av undersøkelsen på nettsiden vår.

Det folk savner er toalett. Det var det viktigste punktet for alle gruppene. I området er det i dag en utedo med enkel standard. I tillegg er det et stort ønske om bedre tilrettelegging med benker og bord, og lekeapparater for barn.

Videre prosess

Det er nå utarbeidet et konkret forslag til utforming av friområde i forbindelse med reguleringsplanen for Tangen Allè 36-39.

Reguleringsplanen for Tangen Allè 36-39 ble behandlet i Kommuneplanutvalget 8. desember og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring forutsatt noen endringer.

eInnsyn – Politisk sak

Forslag til utformingen av friområde kan sees i dokument vedlegg 5 «Utomhusplan». Kort beskrivelse; Det er nå foreslått  å flytte parkeringsplassen til sørsiden av tidligere Kitron-bygg og tilrettelegge område i større grad for lek og rekreasjon. Det vil bli tilrettelagt for 2HC-plasser og sykkelparkering tilknyttet område.

Det er forslått opparbeidet et offentlig toalett-bygg, en volleyballbane, utvide sandstranda og tilrettelegge med en badebrygge ut i dypere vann.

I forbindelse med høring av planforslaget ønsker vi innspill på utformingen av friområde.