Oppstartskveld for Arendal 2023

Mandag 6. desember var mer enn 100 arendalitter samlet for å høre om planer og ideer til jubileumsfeiringen. Arendal blir 300 år.
Grunnet korona ble det planlagte gruppearbeid erstattet av flere innspill. Men du kan fortsatt komme med ditt innspill eller din ide.
Benytt dette: Skjemaet

Haagen Poppe forteller om Arendals historie. Foto: Mona Hauglid

Program for kvelden

Vi startet kvelden med et historisk kåseri ved Haagen Poppe. Dette vakte stor begeistring. Deretter fortalte kultursjef Linda Sætra, om rammene rundt jubileet. Alle lag, foreninger, næringsaktører eller andre kan søke om jubileumsmillionen.

Søknadskjemaet finner du på arendal2023.no

Arendalby ved Sverre Knutsen fortalte om planerne for å få «Tall Ships Races» til Arendal i 2023. Det vil i så fall bli den 3.-6. august.

Sverre Knutsen fortalte engasjert om planerne om å få Tall Ship races til Arendal i 2023.

Derutover var det også innspill fra Austre Moland historielag, MediaService, Arendals dramatiske selskab, Donna helse- og samlingshus for kvinner, ØIF og Canal Street.

Vi takker for godt engasjement og gleder oss til å få masse flere ideer til hvordan vi sammen kan feire Arendal i 2023.

Fakta:

300-årsjubileet skal

  • gi glede, stolthet, engasjement og optimisme, i en by og kommune med sterke tradisjoner for å være utadretta og framtidsretta.
  • bidra til å utvikle Arendal som samfunn, og bidra til å skape varige positive ringvirkninger.
  • være for alle, i hele kommunen, hele året.
  • inneholde en eller flere hovedperioder, og i tillegg sikre samordning av alle initiativ, aktiviteter, arrangement og tiltak i jubileumsåret.
  • gi Arendals innbyggere kunnskap om byens historie og dagens Arendal.
  • vise både fortid, nåtid og framtid i og for Arendal.