NEDIG – finalist til Arendals næringspris 2021

Det nærmer seg utdelingen av Arendals næringspris 2021! Vi har fått inn 48 nominasjoner på et bredt spekter av bedrifter i Arendal som alle fortjener heder og ære! Det har vært en spennende jobb for juryen å vurdere kandidatene.

En fremoverlent bedrift som tørr å satse på utvikling

Den første finalisten til årets næringspris er NEDIG – en totalleverandør av elektrotekniske anlegg som utfører alt fra prosjektering til installering. Bedriften leverer på små og store oppdrag fra tradisjonelle elektrikertjenester i bolig og nybygg til tavle- og styringssystemer for skip og offshore både i inn- og utland. NEDIG har hatt flere store prosjekter i Arendalsområdet, deriblant totalleverandør på elektro- og telekom til Havnegården, leilighetsbyggene i Barbu og Arendal kultur- og rådhus.

Gjennom et tradisjonelt løp har bedriften bygget stein på stein og utviklet seg fra 0 til 55 ansatte innen elektro- og telekombransjen. NEDIG jobber med nybrottsarbeid og tørr å satse på utvikling. Som en solid bedrift med en fremoverlent tilnærming, har de stort potensiale til å ta del i den utviklingen som kommer innen elektrifisering og digitalisering.

Posisjonerer seg for det grønne skiftet

NEDIG posisjonerer seg for å være en del av det grønne skiftet ved å opparbeide seg kunnskap og ta på seg prosjekter innen elektrifisering, fornybar energi og energilagring. Et eksempel er prosjektet SMART-EL som omhandler smarthus, med både energiproduksjon, styring og lagring i bolig. Det innovative forretningskonseptet skal utløse energi- og klimaeffektive investeringer i boliger – og gir boligeiere mulighet til å effektivt spare strøm ved styring av forbruket og ved bruk av egenprodusert energi. Samarbeid med andre aktører rundt resirkulering av batterier til bruk i boligformål og soltakstein fra lokale leverandører er en del av konseptet. Dette skal nå ut i markedet og har potensiale til å skape flere nye arbeidsplasser i bedriften.

NEDIGs pilotprosjekt i Taubaneveien har blitt forvandlet til et smart hus med soltakstein og batteripakke.

Mer enn 60 lærlinger har fått opplæring hos NEDIG

Bedriften holder til på Sørsvanngården på Stoa i Arendal og flere av de ansatte har vært med helt fra start. Daglig leder Bjørn Jensen er engasjert i bedriftens medarbeidere og jobber for å bygge opp kompetansen i bedriften gjennom de ansatte. Han satser på unge avdelingsledere og gir de tillit. I en ellers mannsdominert bransje, er tre av ledergruppes seks medlemmer kvinner og NEDIG har en kvinnelig styreleder.

Vi er veldig bevisst på at våre ansatte er vår store ressurs. Vi er i en bransje i stor utvikling og bruker derfor store ressurser på kompetanseheving. Vi legger til rette for et godt arbeidsmiljø og sørger for at vi har gode utviklingsmuligheter i bedriften, uttaler daglig leder Bjørn Jensen.

NEDIG er godkjent lærebedrift og har lærlinger både i elektriker- og telekom faget. Bedriften er bevisst på hvilken betydning det å ta inn lærlinger har for både faget og fremtiden. Hvert år tar bedriften inn mellom to til fire lærlinger – og ofte er dette lærlinger som har vært utplassert hos NEDIG mens de går på skole. Totalt har over 60 lærlinger jobbet hos NEDIG siden bedriftens oppstart.

Vinneren annonseres under bystyret 25. november

For andre året på rad skal Arendals næringspris deles ut. NEDIG er en av tre finalister og vinneren blir annonsert i bystyret 25. november.

Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning og belønne innsats innenfor næringsutvikling som er i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftmål. Vinneren er både en kandidat som anerkjennes og hedres for sin innsats, men vedkommende er også et forbilde som Arendal kommune trekker fram til inspirasjon for andre.

Juryen for prisen består av Juryleder Vanja Grut (Ap), Thore Kristian Karlsen, (Hovelista), Gøril Hannås (UiA), Morten Haakstad (Arendal næringsforening).

Les mer om Arendals næringspris her.