Gammelordførerne ga jubileumsråd

Ordfører Robert Cornels Nordli var vert for ti av de gjenlevende ordførerne fra kommunene som i dag er Arendal kommune, i jurysalen i staselige Arendal gamle rådhus 27. oktober 2021. Etter møtet viste det seg at vi, til tross for grundig detektivarbeid, hadde kommet i skade for å glemme invitasjonen til den ellevte. Mer om han nederst i artikkelen.

– Det var veldig hyggelig. Det er første gang vi har invitert til en slik samling, og anledningen var byjubileet i 2023. Tanken var å få innspill knyttet til jubileet – og vi fikk mange veldig gode ideer og forslag som vi tar med oss videre, fortalte Nordli til Agderposten og la til:

«– Flere av de tidligere ordførerne har jo vært med på ulike jubileer og tilstelninger før og hadde mange nyttige innspill. De sa det var viktig å huske på historien vår – ta vare på den og vise den fram.

– De rådet oss også til å bruke hele kommunen når vi skal feire – gjerne ved å engasjere lag og foreninger, men at vi heller ikke må glemme sentrum.

Alle forslag ble flittig notert.

– Enig om sammenslåing

Men med en såpass samfunnsengasjert gjeng, ble det også fort politisk prat.

– Vi snakket om kommunestruktur, og den samla konklusjonen var at alle syntes det var bra at vi fikk samlet de fem kommunene for 30 år siden.

– De mente at Arendal ikke ville fått den utviklingen vi har fått hvis vi ikke hadde slått sammen kommunene. Gjengen samlet sett ser et stort potensial også framover, sier ordføreren og legger til:

– De ga uttrykk for å være opptatt av den positivitet som er i Arendal for tiden. Ikke bare batterifabrikk, men i næringslivet generelt. De ser at næringslivet engasjerer seg i samfunnsutviklingen og byutviklingen, så det snakket vi en del om.»

Fra 1976 til i dag.

Denne gjengen var samlet: Frithjof Holst Pedersen, Høyre, ordfører Hisøy 1976–1983. Leif Gerhard Andersen, Høyre, ordfører Tromøy 1980–1988. Kåre Thorsen, Venstre, ordfører Hisøy 1988–1989. Tove Stiansen, Arbeiderpartiet, ordfører Tromøy 1988–1991. Ivar Bollmann Pedersen, Arbeiderpartiet, ordfører Arendal 1988–1991. Sigurd Ledaal, Høyre, ordfører Moland 1988–1992 og Arendal 1996–1999. Alf-Eivind Ljøstad, Kristelig Folkeparti, ordfører Arendal 1999–2003. Torill Rolstad Larsen, Arbeiderpartiet, ordfører Arendal 2003–2011. Einar Halvorsen, Høyre, ordfører Arendal 2011–2015. Robert Cornels Nordli, Arbeiderpartiet, ordfører Arendal 2015–.

(Fram til 1990 var ordførerskiftene ved nyttår, seinere er det blitt på høsten like etter kommunevalget. Derfor litt ulike årstall og perioder i opplistinga over)

– Min konklusjon er at dette må bli et årlig treff. Det var både veldig nyttig og fint å få deres blikk på kommunen og det vi holder på med, sa Robert Cornels Nordli til Agderposten. Neste møtet blir i mai 2022.

Den som blei glømt denne dagen

Men da vi inviterte, hadde vi prestert å glømme innbydelse til den ellevte på det gjeve laget.

Agderposten skreiv 6. november:
Arendal kommune inviterte til samling med mange ordførere nylig, var det en som ikke ble invitert. Nemlig Bjarne Ruud Hansen (90). Han var KrF-ordfører på Tromøy i 1978-79.

Han ringte selv til Sideblikk og sa han savnet en invitasjon.

– Ja, det hadde jo vært hyggelig å være der, sier han.

Beklager veldig

Da Agderposten spurte Jan Kløvstad i Arendal kommune om hvorfor Ruud Hansen manglet på treffet, svarte Kløvstad dette:

– Dette var leitt. Eg tok ein telefonrunde til ganske mange i dei kommunane som nå er Arendal kommune, og etter fleire kontrollrunder, trudde eg at vi hadde alle på plass.

– At eg ikkje klarte å få informasjon om at også heidersmannen Bjørn Ruud Hansen skulle ha stått på lista, er eg lei for.

– Bjørn Ruud Hansen er med dette invitert på neste samling for gammelordførarane. Da tar vi nytt bilde! Og i mellomtida vil vi besøke han, og få gode idear til byjubileet i 2023.

Nytt treff til våren

Kløvstad kastet seg rundt, ringte Bjarne Ruud Hansen og dro på besøk til ham onsdag ettermiddag. Om besøker sier Kløvstad dette:

– Det var ein hyggeleg ettermiddag hos Bjarne Ruud Hansen, ein sprek 90-åring som syklar el-sykkel 13 kilometer kvar dag så sant det er vær til det. Han var varaordførar i fire år, så ordførar 1978-1979.

– Eg orsaka på vegner av kommunen, og helste frå ordførar Robert Cornels Nordli.

Nå er både Bjarne Ruud Hansen og de ti andre som har vært, eller er, ordfører i ulike deler av Arendal invitert til nytt ordførermøte tidlig i mai 2022.

Og Ruud Hansen sier at det var hyggelig med besøk og en beklagelse fra Kløvstad i kommunen.