Viktig læring 

Medarbeiderundersøkelsen: Det tar tid å arbeide med resultatet av medarbeiderundersøkelsen, men det kan gi viktige resultater for trivsel og utvikling av de ansatte samt lederne.  

Arendal voksenopplæring var en av de enheter som forbedret deres svarprosent mest, da vi gjennomførte medarbeiderundersøkelsen i 2019. De valgte å investere i «snakkekort». Disse blir brukt både av de ansatte og elevene ved skolen. Rektor ved skolen Lena Halvorsen, var glad for at svarprosenten økte.  

– Høy deltakelse gjør at vi kan bruke resultatet, fordi vi så vet at dette er hva flertallet mener, sier Lena Halvorsen.  

Snakkekortene

Hun er tydelig på at det er et lederansvar å sette av tid til å jobbe med medarbeiderundersøkelsen. Skolen har en god rutine på å ta resultatene frem og se på dem. Samtidig er det viktig at medarbeiderne opplever at det skjer noe. At det ikke bare blir snakk.  

I forbindelse med siste undersøkelse koblet de på Agder arbeidsmiljø. Det er bedriftshelsetjenesten, som har kompetanse innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhetsarbeid). Bedriften er eiet av Arendal-, Froland kommune og Agder fylkeskommune. Som kommunal enhet kan man få hjelp av de til å jobbe med eks. medarbeiderundersøkelsen.  

– Det var veldig nyttig å ha de med. Tidligere har vi selv jobbet med resultatene. Men de hjalp oss med å sette det enda bedre i system, sier Lena Halvorsen.  

Blant annet ble et nytt rammeverk tatt i bruk IGLO, som står for individ, gruppe, ledelse og organisasjon. Dette hjelper med rolleavklaringen. Når er det deg som medarbeider som skal gjøre noe, og når er det et lederansvar. 

– Medarbeiderundersøkelsen er ganske omfattende og derfor er det også viktig at man får valgt ut noen områder, som man ønsker å jobbe mer med, forklarer Lena Halvorsen.  

Hun er klar på at dårlige resultater er et viktig læringspunkt for lederne. Det går ikke bort om man ikke tør å jobbe med det, og undersøkelsen er starten på en prosess, hvor enhetene får mulighet for å se, hvor det er utfordringer. 

– Et konkret tiltak her hos oss er at vi nå skal begynne med kollega-veiledning. Dette er noe de ansatte selv har spilt inn. Det kommer av at ansatte valgte ut mestringsklima og bruk av kompetanse som fokusområder.  

Lena Halvorsen håper at svarprosenten også blir høy i årets undersøkelse, men er klar på at både koronakrisen og nedbemanningsprosessen som kommunen akkurat har vært gjennom kan få betydning for resultatet. Allikevel mener hun det er viktig at man bruker verktøyet og tar medarbeiderne på alvor.  

Det må settes av tid for å jobbe med medarbeiderundersøkelsen

 

Hvorfor gjennomfører vi medarbeiderundersøkelsen? 

Vi jobber for å utvikle ledere, ansatte og organisasjonen. Derfor har vi en medarbeiderundersøkelse hvert 2. år. Den vi bruker heter 10 faktor og er utarbeidet av KS sammen med Linda Lai.   

10 faktor er en kort og konkret undersøkelse, hvor du og din leder skal ta stilling til 36 påstander. Fra «svært uenig» til «svært enig». Undersøkelsen måler arbeidsplassens forhold, disse er du med å påvirke, derfor er det viktig med dine svar. Du er med til å bestemme hva dere i din enhet skal ha fokus på fremover.