Inspirasjonsmøte for lag og foreninger

Frivillighetens år er en nasjonal kampanje som skal vise samfunnsverdien av frivillig innsats. Kulturenheten i Arendal kommune inviterer med dette lag og foreninger i Arendal til å bli med på markeringen!

I november hadde vi et inspirasjons- og idémøte i bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus. Her ble det delt mange ideer og tanker rundt, hvordan vi kan feire frivillighetens år i 2022.

Hva er Frivillighetens år?

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp.

Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid!