Inspirasjonsmøte for lag og foreninger

Frivillighetens år er en nasjonal kampanje som skal vise samfunnsverdien av frivillig innsats. Kulturenheten i Arendal kommune inviterer med dette lag og foreninger i Arendal til å bli med på markeringen!

Vi starter med et inspirasjons- og idémøte i bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus, torsdag 18.november kl 18.00-21.00 (pizza til alle fra kl 17.30!).

Påmelding innen mandag 15.november (maks to fra hver forening).
Påmeldingsskjema

Program

17:30  Gratis pizza til alle – uten mat og drikke duger helten ikke!

18:00  Velkommen v/Vanja Grut, leder av Komité for samfunnsutvikling

18:05  Inspirasjonsforedrag v/Lisbeth Iversen, leder av Med Hjerte for Arendal:
Sammen og hver for oss – mennesker og ressurser i samspill

18:20  Frivillighetens år 2022 v/Vidar Aas

18:35  Samtale med John-Are Tharaldsen og Jon Håvard Jensen fra idrettsrådet og musikkrådet:
            Muligheter og utfordringer etter korona

18:50  Idémyldring

19:30  Pause med kaffe/te/frukt

19:45 Oppsummering av idémyldring

20:15  Etablering av arbeidsgruppe for Frivillighetens år

20:30  Informasjon om Arendals 300-årsjubileum 2023 v/Jan Kløvstad

20:45  Takk for i kveld v/Vanja Grut

Velkommen!