Norconsult undertegner kontrakt med kommunen

Arendal kommune har tildelt Norconsult oppdraget med utredninger knyttet til etablering av Morrow Batteries AS sin battericellefabrikk i Arendal. Det er satt høye bærekraftsambisjoner for prosjektet.

Gjennom den kommende etableringen av Morrows batterifabrikk i Eyde Energipark er Arendal kommune i ferd med å bli sentrum for en ny, bærekraftig og banebrytende norsk industrisatsing. Investor Rune Gjelsten og Agder Energi er største eiere og initiativtakere bak den nye batterifabrikken, som skal ha en årlig, total kapasitet på 32 gigawattimer (GWh). Det er anslått at den nye fabrikken vil skape rundt 2 500 arbeidsplasser, og flere nye arbeidsplasser er forventet å oppstå i kommunen og regionen som en ringvirkning av etableringen.

Verdens mest miljøvennlige

Morrow Batteries har som ambisjon at fabrikken i Arendal skal bli verdens mest miljøvennlige batterifabrikk, med kortreiste råvarer og bærekraft i alle ledd som viktige faktorer. Fabrikken skal også teste ut ny, og mer bærekraftig batteriteknologi, som er ventet å redusere klimafotavtrykket på battericeller betydelig.

Arendal kommune, Arendal Eiendom KF og Arendal havn KF har gjennomført en tilbudskonkurranse for å inngå rådgivnings- og prosjekteringskontrakt på fire delprosjekter i forbindelse med tilrettelegging for etablering av batterifabrikken.  Norconsult fikk høyest uttelling i konkurransen og 10 mai undertegnet kommunen og Norconsult kontrakt knyttet til oppdraget.

– Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med Norconsult. Sammen skal vi etablere gode rammebetingelser for logistikk, transport og infrastruktur for kjølevann – alle viktige komponenter for den nye fabrikken. I tillegg skal vi tilrettelegge for gode rammebetingelser for utvikling av nye næringsarealer i Arendal. Norconsult leverte et meget solid tilbud i henhold til vår bærekraftstrategi sier Kjetel Vidar Kittelsen som er teknisk koordinator for batterisatsingen i Arendal kommune.

De fire delprosjektene er tett knyttet sammen, og har mange av de samme behovene for rådgivning og prosjektering.

– Vi skal bruke miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL som styringsverktøy for å ivareta kommunens bærekraftsambisjoner i prosjektet. Dette, kombinert med vår faglige spisskompetanse og effektive og fleksible oppdragsorganisasjon, var viktige faktorer som gjorde at vi ble tildelt dette drømmeoppdraget som er et viktig prosjekt i utrullingen av en grønnere norsk industri. sier Martin Schreck, som er både tilbuds- og prosjektleder fra Norconsult i prosjektet.

Prosjektet har en varighet på tre år. Den første milepælen er å ferdigstille nødvendig regulerings- og prosjekteringsarbeid, for å kunne sette i gang med entreprise for kjølevannsledning til Eyde Energipark fra august 2022.