Trygg sykkelparkering skal få flere til å sykle

Vi jobber for å gjøre det enda tryggere å sykle i Arendal. Sykkelbyen Arendal og Arendal eiendom KF har nå fått på plass 400 nye sykkelpareringsplasser ved 13 skoler og barnehager i kommunen.

Mange tar sykkelen fatt

«Sykkelstativene ble fylt opp straks de var på plass», sier kommunens klima- og miljørådgiver Ragnhild Hammer. Hun sier at både elever og ansatte ved skolene er veldig fornøyde. Trygg sykkelparkering ved barnehagene fører til at flere ansatte benytter sykkel til og fra jobb. Hun mener også at det er flott at de eldste elevene sykler. De er er jo forbilder for de yngre elevene.

Håper på flere syklister

Trygg sykkelparkering er et godt tiltak for å få flere til å sykle til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Målet er å øke sykkelandelen med 25%. Sykkeltelleren i Strømmen viser at antall passeringer har økt fra 75 000 til 100 000 passeringer i 2020. «Vi kan bruke sykkelen mye mer», sier Ragnhild.

Forlenger sykkelbyavtalen

Kommunen har fornyet Sykkelbyavtalen med Agder fylkeskommune for perioden 2021 – 2024. I denne perioden er det trygg sykkelparkering og hjertesoner ved alle skoler som skal prioriteres. En hjertesone rundt skolen skal gjøre det sikrere for elvene å gå eller sykle. Små og store tiltak skal gjøre skoleområdene tryggere. Målet er å få enda flere til å komme i gang på sykkel i Arendal.

Les mer

Sykkel og gange – agderfk.no
Sykkelbynettverket
Hjertesone – tryggere skolevei