Hederlig omtale til Barneavdelingen ved Sørlandet sykehus

Linda Bredsten og Elin Josephsen forteller at denne prisen går til de flinke medarbeidere som står på 24 timer i døgnet for de små pasientene.

Hver måned deler bystyret ut hederlig omtale til innbyggere som utmerker seg og som gjør en god jobb for vår kommune.

Arendal kommune har mer enn 3000 ansatte som daglig gjør en fantastisk jobb for innbyggere og besøkende i kommunen. Kommunen dekker tjenester for folk i alle aldre og skal gjøre lokalsamfunnet vårt godt og trygt for alle. Med over 3000 ansatte og mer enn 30 resultatenheter som dekker alt fra samfunnsutvikling, helse og levekår og oppvekst er det svært mange gode historier å fortelle.
Arendal bystyre ønsker med dette å løfte frem noen av de gode tjenestene og folkene som hver dag gjør en god jobb i kommunen. Det er viktig at både politikere og de ansatte i kommunen får mulighet til å se litt av mangfoldet i organisasjonen vår, at vi blir bevisst de gode historiene og er med dele dem sånn at de blir kjent også utenfor kommunen.

Viktige hverdagshelter

Torsdag morgen åpnet bystyremøte med å dele ut diplom til Barneavdelingen ved Sørlandet sykehus. Avdelingssjef Elin Josephsen og enhetsleder Linda Bredsten var representanter for avdelingen. De er stolte og fornøyde over å ha mottatt denne prisen.

-Vi er kjempestolte og overrasket. Det kom veldig brått på, smiler Josephsen.

-Det var utrolig koselig at noen løfter oss frem og gir oss hederlig omtale. Vi opplever at vi har medarbeidere som står på utover det de trenger, så de fortjener hederlig omtale. Det er veldig hyggelig med både blomster og pris, sier Bredsten.

Diplom og blomster ventet Barneavdelingen tidlig denne morgenen. – Det blir hyggelig i lunchen i dag, sier Elin Josephsen.

Ordfører Robert Cornel Nordli løftet frem hvor viktig Barneavdelingen er for Arendal, og at det er en trygghet for samfunnet å ha medmennesker som både er faglig dyktig og som møter de rammede med en varme og vennlighet.

-Hederlig omtale denne måneden går til noen av våres hverdagshelter; Barneavdelingen ved Sørlandet sykehus. Barneavdelingen står for trygghet for samfunnet, nærhet og varme til våre minste og mest sårbare. De rammede og deres pårørende møtes med vennlighet av medmennesker som er faglig dyktige, og som til daglig utøver høy kompetanse i sitt møte med våres minste innbyggere, barna. Det betyr alt for oss her i Arendal og i distriktene rundt, at vi har en barneavdeling lett tilgjengelig, med bred kompetanse innen barnesykdommer og som kan ta imot våre kjære når vi trenger det. Barna våre er det mest dyrebare vi har – og i dem ligger løfter om fremtiden. Da betyr det svært mye å bli tatt imot på en god måte, slik vi opplever og får tilbakemeldinger om at Barneavdelingen gjør. Det setter seg fort fast i et barnesinn når det bli møtt med varsomhet, vennlighet og trygghet. Tusen takk for at dere hver dag står på for oss og barna våre. Derfor får dere bystyrets hederlig omtale, sier en glad Robert Cornels Nordli.

Ordføreren er veldig takknemlig for jobben Barneavdelingen gjør.