Naturparken

Utsiktspunktet i Naturparken våren 2021. Foto: Vidar Aas.

Naturparken i Arendal, et sysselsettingsprosjekt anlagt vinteren 1936/37 for arbeidsledig
ungdom, etter initiativ fra bygartner Ivar Stæger-Holst (1874-1948), pådriver ved
parkanleggene på Arendal kirkegård og  Margaretestiftelsen .

Parken regnes fra området rundt linkmasta på Fløyheia og ned mot jernbanestasjonen. I
bakken er det en åpen slette, Barbujordet. Sletta ble brukt til lek og sport allerede før
Naturparken kom. Plassen har et naturlig amfi og her var det store arrangementer med 2-3000
mennesker før og etter 2. verdenskrig. Bl.a. med utenriksminister Halvdan Koht og
svovelpredikant Ole Hallesby. Frelsesarmeen hadde faste møter og jevnlige korpskonserter og
andre arrangementer fant sted.

Utover 1950-tallet forfalt parken og ble tidvis tilholdssted for mindre ønskede elementer, men
av og til brukt til arrangementer som den populære Løkkecupen i fotball på 1960-tallet og
festivalcamp for den første og siste Forumfestivalen i 1971; naboer klaget på støy og ryktene
fortalte at ikke bare pils ble konsumert i teltene.

De siste årene har både Arendal kommune og Agder fylkeskommune, som eier hver sin del av parken, ryddet vegetasjon i Naturparken. Mye gjenstår, men området kan bli skikkelig fint og kanskje kan det igjen bli konserter og arrangementer her på Barbujordet. Foto: Vidar Aas.

Arendal Slalåmklubb hadde slalåmbakke i Naturparken, med flomlys og skitrekk, og holdt
parken vedlike i noen år før fylkeshuset og ny vei kom midt på 1970-tallet og tok en del av
parken og bakken. Rundt 1980 flyttet slalåmklubben til Bjønnesbakken og Naturparken forfalt
igjen, med siste større arrangementet, Teaterproduksjoners oppsetning «Fugleelskerne» av
Jens Bjørnebo i 1997.

Området er rikt på ramsløk som mange turgåere plukker om våren. Man kan også treffe på
rådyr. De siste årene har Arendal kommune og Agder fylkeskommune, som eiere av parken,
ryddet vegetasjon. Mye gjenstår, men området kan bli skikkelig fint og kanskje kan parken
igjen huse konserter og arrangementer.