Hjelper deg gjerne

Vi er næringsavdelingen: fra venstre Kåre Andersen, Geir Hammersmark, Linn Juul-Petersen og Inge Juul-Petersen. Foto: Mona Hauglid Foto

Går du med tanker om å starte din egen bedrift, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Kanskje du allerede har en forretningside, men ser at du har flere spørsmål enn svar?

Etablerersenteret IKS, som holder til i Sørlandet kunnskapshavn, skal bidra til at lønnsomme bedrifter utvikles på mest mulig effektiv måte.Senteret tilbyr alle som er bosatt i Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand bistand til å etablere bedrift – og hjelpen er helt gratis.

Hvert år er nærmere 250 personer innom Etablerersenteret for å få hjelp.

Individuell veiledning

Etablerersenteret fungerer som en samtalepartner for etablereren, og stiller opp med tid, kompetanse og mulighet til å sette seg inn i nyskaperens problemstillinger. Senteret videreformidler til spesialkompetanse etter behov, via sitt nettverk av personer i offentlig og privat sektor.

Kurs

Etablerersenteret gjennomfører også såkalte SmartStart-kurs. Kurset inneholder praktisk informasjon om bedriftsetablering (bl.a. valg av selskapsform, mva og skatt) og forretningsutvikling (produkt, marked og økonomi).

I disse koronatider gjennomføres kurset via Teams. Kurslederne sitter i Arendal, og kursdeltakerne i sitt eget hjem.I tillegg til SmartStart-kursene, tilbyr Etablerersenteret, sammen med Agder fylkeskommune, flere fagkurs på sosiale medier innen økonomi/regnskap, jus, salg og markedsføring.

Dagpenger under etablering

Etablerersenteret er et ressurskontor for NAV, og veileder arbeidssøkere som skal beholde dagpenger under bedriftsetablering. I den forbindelse utarbeider Etablerersenteret såkalte næringsfaglige vurderinger, som danner grunnlag for eventuelle dagpenger under etablering.

Gründerweb

På Etablerersenterets www.grunderweb.no finner du informasjon om senterets tilbud. Oppdatert informasjon om koronasituasjonen – i tillegg til annet interessant og viktig gründerstoff.

Kontaktinformasjon

Daglig leder Inge Juul-Petersen: tlf.: 913 74 477
E-post: inge@grunderweb.no

Tiltaksmidler til næringsutvikling

Koronakrisen har forsterket behovet for innovasjon og omstilling. Investering i kunnskap, teknologiutvikling og digitalisering er derfor nødvendig og vel anvendte penger.Flere nye tjenester har blitt lansert fra det offentlige, og mange har blitt oppdatert.Arendal kommune har laget en oversikt over noen rele-vante tiltaksordninger for næringslivet
Du finner listen her: arendal.kommune.no/finansieringshjelpnaering

Næringsavdelingen i Arendal

Vi skal legge til rette for at bedriftene har de beste betingelsene til å utvikle seg i kommunen vår.

Noen av våre viktigste oppgaver knyttet til nærings-utvikling er å være pådriver for:
• strategier for næring og sysselsetting i form av næringsplaner
• daglig saksbehandlingsarbeid overfor næringslivet
• næringsarbeid med nettverksutvikling, entreprenør-skap og vekst i sysselsetting.
Å støtte opp under næringsutvikling krever også innsats på andre områder som utgjør viktige rammebetingelser for god næringsutvikling og innovasjon. Dette handler om alt fra samferdsel og infrastruktur til kompetanse-bygging og rekruttering.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om både store og små næringssaker.

Næringssjef Kåre Andersen
Tlf.: 902 38 777
E-post: kare.andersen@arendal.kommune.no

Næringsrådgiver Geir Hammersmark
Tlf.: 970 27 798
E-post: geir.hammersmark@arendal.kommune.no

Næringsrådgiver Linn Juul-Petersen
Tlf.: 414 38 873
E-post: linn.juul-petersen@arendal.kommune.no