Eiendomsprosjektene går for fullt

Et av prosjektene som Arendal eiendom jobber med

Arendal eiendom KF har en rekke byggeprosjekter som bidrar til å holde hjulene i gang for det lokale næringslivet.

Prosjektenes størrelse spenner fra mindre enkeltoppdrag for en lokal rørlegger eller elektriker, til større og mer omfattende arbeider som totalrehabilitering og nybygging.

Arbeidene er ikke stoppet opp, og selv om situasjonen er krevende, er det viktig at pågående arbeider gjennomføres og at nye igangsettes. Derfor har Arendal eiendom KF spilt inn en liste over «spadeklare tiltak» og har forventninger om at eventuelle tiltaksmidler fra staten til investeringsprosjekter i ytterlig grad vil kunne bidra til at konsulent- og byggebransje holder aktivitetsnivået oppe.

– Vi jobber også med å utvikle nye næringsarealer. Høsten 2020 håper vi å kunne ha tomter klare for salg i næringsområdet ved Heftingsdalen. Store byggeprosjekter som Fløybyen og tilførselsveien dertil er vi også involvert i, og det er mange arbeidsplasser i disse prosjektene. Vi har også ansvar for ombyggingen av Kulturkammeret som skal stå klar i august, sier Per Johnsen, leder for bolig og eiendomsutvikling.

Det planlegges også et nytt bygg ved sykehuset – til legevakten og avdelingen for kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH). Bystyret vedtok dette bygget på møtet 30. april. Prosjektet vil kunne starte høsten 2020 og koster rundt 300 millioner kroner. Det vil være med på å sikre mange arbeidsplasser.

Arendal eiendom KF har også en rekke andre større og mindre byggeprosjekter på gang eller i planleggingsfase. Oppstart av disse prosjektene og fremdrift i planlegging vil bli prioritert, slik at også den delen av vårt samfunnsoppdrag ivaretas på best mulig måte.

Krisetiltak i Arendal

Koronakrisen har rammet Arendal, som resten av verden. Derfor har kommunen tatt forskjellige grep for å sikre at lokalsamfunnet holdes i gang. På bystyremøtet 30. april ble diverse tiltak diskutert.

Kommunen har en viktig rolle i å bidra i å opprettholde aktivitet både for kommunen, næringslivet og de frivillige aktivitetene. Kommunen har ikke permittert ansatte og bidrar på den måte til å opprettholde kjøpekraft og belaster ikke NAV, sier rådmann Harald Danielsen.

Kommunen har ikke friske penger å legge inn i ulike pakker, og tiltakene må i stor grad må handle om omprioriteringer. Men det er utarbeidet
en liste over prosjekter som er klar til å settes i gang, hvis man får støtte fra staten (se tabell). Disse prosjektene skal være med på å holde hjulene i gang.

Bystyret har et klart ønske om at kommunen skal jobbe for å holde lokalsamfunnet i gang og sikre at arbeidsplasser består. På møtet ble bygging av ny legevakt vedtatt.