Velkommen til Arendal nasjonalparkkommune

Arendal_Merdoe_rullesteinstrand Foto: ØivindBerg

Det er mange i kommunen vår som har jobbet hardt for at Arendal kommune skal kunne kalle seg nasjonalparkkommune. I slutten av mai kom gladmeldingen – vi har fått innvilget søknad om status som nasjonalparkkommune og er godkjent av Miljødirektoratet til å ta i bruk den nye merkevaren «Norges nasjonalparker».  

En viktig del av Arendal kommune 

Raet nasjonalpark er en viktig del av Arendal kommune, både geografisk som friområder og rekreasjonsområder for fastboende. Men la oss ikke glemme en annen verdiskapende og viktig variabel Raet nasjonalpark representerer – nemlig en flott og unik attraksjon for besøkende turister og hytteeiere i kommunen.  Som Arendalsfolk skal vi være veldig stolte over de unike naturkvalitetene som finnes i vår kommunes ytre kystområder – spesielt områdene på utsiden av Tromøy, Spornes og Hoveodden, men også øyene Merdø, Jerkholmen og besøksfyrene Store Torungen og Lille Torungen. 

Raet nasjonalpark 

I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men navn etter et geologisk fenomen. Raet, endemorenen fra siste istid 10–12 000 år siden, ligger i havet utenfor og går i land på sørlandskysten i Agder. Raet nasjonalpark har et samlet areal på ca. 607 kvadratkilometer hvorav 98 % av arealet er sjø. Hele Arendals kystlinje på 25 km (rett linje) fra øst til vest inngår i Raet Nasjonalpark.  

Raet nasjonalpark ligger tett på kystbyene Arendal, Grimstad og Tvedestrand, og er spesiell sammenlignet med de fleste andre norske nasjonalparker fordi den grenser til et tett befolket område som også tiltrekker seg svært mange tilreisende, spesielt om sommeren.  

Tromøy, Spornes Foto: Jarle Kvam

Status nasjonalparkkommune 

Med status som nasjonalparkkommune er vi nå en aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker» og det følger både anerkjennelse og forpliktelser med den nye statusen vår som Arendal kommune vil være bevisst. Blant annet har vi, som Nasjonalparkkommunen Arendal, ansvar for å legge til rette for bærekraftig bruk, lokal verdiskaping og bidra til at Raet nasjonalpark blir mer synlig og tilgjengelig, samtidig som at verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparken blir tatt vare på. 

Vi håper du som fastboende eller gjest i Arendal kommune vil få en flott opplevelse ved å besøke vår vakre nasjonalpark, Raet.   

Spornes, Hove Foto: Jarle Kvam

Opplev Arendal nasjonalpark i denne filmen