Beboerne fikk velge lekeplass selv

41 barn bor i boligfeltet, Løddesøl. Nå har de fått en ny lekeplass, og det en som beboerne selv har vært med til å velge.
Etter utbygger Løddesølåsen AS gikk konkurs, stod boligområdet på Løddesøl halvferdig tilbake. Det gjenstod blant annet lekeplasser, veikryss, busstopp og fortau.  

– Min første sak på Løddesøl startet da kommunen stod ovenfor den vanskelige saken, hvor det ikke var nok penger til å fullføre infrastrukturtiltakene som gjenstod etter konkursen. Og det var avkjørselen til fylkesvegen som var den store kostnaden, sier Klara Malene Bjørkli, arealplanlegger.

Lekeplassen som ble valgt av beboerne.

Løsningen ble at planavdelingen la frem en sak for bystyret om endring av reguleringsplanen, hvor avkjørselen ble fjernet, i stedet skulle beboerne bruke den gamle veien.

Forslaget ble lagt frem for politikerne, men det ble også vist utfordringene med hensyn til trafikksikkerhet, og derved snudde saken – bystyret bevilget midlene som skulle til for å lage vegkryss. Kommunalteknikk har fullført al arbeidet som manglet, bortsett fra lekeplassen som planavdelingen fikk ansvar for.

– Det som har vært spesielt positivt i denne saken er møte med de mange ildsjelene i området, som har kjemper for bedre tilbud for beboerne. Det er et engasjement og samhold på Løddesøl det ikke er mange andre steder. De har nok i mange tidligere saker følt seg urettferdig behandlet og at de ikke har blitt hørt. Blant annet nedleggelsen av skolen har satt dype spor hos dem.

Fra åpningen av lekeplassen. Klare Malene Bjørkli sammen med Atle Svendal (Ap) fra Arendal bystyre.

Da jeg ringte og fortalte at jeg disponert 500. 000 kr. for opparbeidelse av de gjenværende lekeplassene begynte vedkommende nesten å grine av glede.

Klara Malene Bjørkli

– Vi fikk altså 500.000 kr. eks. moms til disposisjon. Jeg og min kollega var på flere befaringer for å vurdere behovet og vi utarbeidet et konkurransegrunnlag til anskaffelse som omfattet både planlegging og opparbeidelse. Målet var å ruste opp stien ned til fotballbanen med nytt underlag og mur, en lekeplass og en samlingsplass på friområdet. Gi oss deres beste forslag for 500.000 kr. eks. moms så lar vi beboerne avgjøre vinneren.

Det ender med to tilbud – et fra Oveland og et fra Landskapsentreprenørene. Det siste vant enstemmig gjennom avstemning på Facebook-gruppa til velforeningen. Og gjennom prosessen har det vært mange «LIKES» å se. Nå er lekeplassen endelig på plass, og er allerede mye tatt i bruk.

Arbeidet som ble gjort: Ny lekeplass, bålplass på kollen, ny sti ned til fotballbanen. Sikring av fjellskrenten med gjerde.

Tidsforløp:

  • 2001: Reguleringsplanen for Løddesøl boligområde ble vedtatt den 25.10.2001.
  • 2011: Utbyggingen av boligfeltet startet.
  • 2013: Løddesøl skole vedtatt nedlagt.
  • 2016: Utbygger går konkurs.
  • Utbygger, Løddesølåsen AS, gikk konkurs mens utbyggingen pågikk (konkursbo datert 19.08.2016) og det gjenstod arbeid med flere tiltak, blant annet opparbeidelsen av vegkryss, tosidig busstopp og G/S-veg langs med Fv. 408, asfaltering, oppmåling og fradeling, 3 lekeplasser mm.
  • 2016-2018: Boligfeltet står uferdig og flere infrastrukturtiltak gjenstår. Som sikkerhet for ferdigstillelse av boligfeltet foreligger en bankgaranti på 1.500.000kr. Dette var imidlertid ikke nok til å dekke alt som manglet. Arendal kommune v/ kommunalteknikk gjorde et kostnadsoverslag på hva det ville koste å ferdigstille boligfeltet iht. utbyggingsavtalen/reguleringsplanen. Kostnadsoverslaget viste at det gjenstod arbeider for totalt 5.500.000kr(uten moms).
  • For å kunne fullføre de gjenværende arbeidene med det budsjettet man satt med ble det lagt frem en sak for kommuneplanutvalget om å ta ut regulert nytt kryss fra fylkesvegen med tilhørende busslommer og GS-veg.
  • 2018: Her snudde politikerne saken rundt, og det ble i stedet vedtatt at det skulle bevilges 2,5 mill. ekstra til ferdigstillelse av alle de gjenværende arbeidene i boligfeltet (Bystyret 31.05.2018.).
  • 2019: 500.000 kr. av disse ble av administrasjonen satt av til å gjøre lekeplassen ferdig.

Agderposten har også skrevet om lekeplassen: https://www.agderposten.no/nyheter/slik-ble-lekeplassen-til-en-halv-mill-da-beboerne-fikk-velge-selv/