Velkommen til kulturkammeret

To glade ansatte som fra august skal jobbe sammen i det nye kulturkammeret.

Arendals nye kulturbygg åpner til august. Men nå er navnet funnet og vi tar deg med en tur inn i bygget.

Alexander Teigen Stølefjell, Kaia Løschbrant Thorstensen og Lucas Elijah Eriksen er noen av jurymedlemmene og de avslørte navnet på det nye kulturbygg 10. februar.

Kilden og det tidligere Statens hus midt i Arendal sentrum er under ombygging og renovering. Når det åpner i august skal det fungere som et sammenhengende kulturbygg, med en innvendig passasje mellom byggene. Kulturbygget har en sentral plassering i hjertet av byen.

Kultursjef Linda Sætra går gjennom åpningen mellom de to tidligere bygg som nå blir ett.

Kulturenheten har sammen representanter fra Arendals solide musikkmiljø stått på for å realisere drømmen om egnende lokaler for kulturlivet, spesielt har det vært behov for gode og tilpassede øvingslokaler for musikk. En viktig motivasjon for nytt bygg har også vært å samle kulturskolen i ett bygg, slik at lærere og elever kan møtes til undervisning i musikk, kunst og teater under samme tak. At det også ble mulig å samlokalisere Kulturskolen med Ung kultur betyr at vi nå vil kunne utvikle flere og bedre tilbud til barn og ungdom. Samarbeid blir et nøkkelord for det nye huset og alle som skal benytte seg av de flotte lokalene!

Glade ansatte visste rundt i det nye bygget. Fra venstre: Martha Marita Hansen (kulturskolen) og Benjamin Pyke-Lindtveit og Marie Skeie Bartholdsen (ung kultur).

Siden 2017 har arbeidet blitt konkretisert med bystyrevedtak om leieavtale med Kanalgården AS og ombygging av Kilden. Arbeidet har vært langvarig og mange involverte har vært med å forme byggene slik de nå er i ferd med å ferdigstilles. Musikklivet har vært godt representert i arbeidsgruppe, det har vært gjennomført en rekke arbeidsverksted med ungdom om både utforming, interiør og innhold, og det har blitt invitert til åpne informasjons- og innspillmøter. I tillegg har det vært gjennomført flere samlinger med ansatte som nå skal samlokaliseres og samarbeide i nytt bygg.

Den gamle teatersalen, hvor 80-tallet nå er fjernet.

100 navneforslag

Den siste tiden har identitet og navn på kulturbygget vært i fokus. Bygget har en rekke ulike brukergrupper og målgrupper, og det har vært viktig for kulturenheten å få til en god prosess hvor de som skal bruke bygget opplever at de har et eierskap og et engasjement knyttet til hva det nye bygget skal bety, for innbyggere i kommunen og for byen. Som en del av prosessen har navneforslag blitt samlet inn og til sammen har det blitt foreslått over 100 navn!


– Når det til slutt sto fem navn igjen, samlet vi en jury for å stemme over og bestemme det endelige navnet. Vinnernavnet fikk 8 stemmer og ble dermed en soleklar vinner!

Linda Sætra, kultursjef

Juryen består av ungdom, representanter for ulike musikkmiljøer, ansatte og ledere fra Kulturskolen og Ung kultur.

De nye lokaler fremstår åpne, lyse og innbydende.

Identitet og visjon for nytt kulturbygg

Kulturkammeret blir et helt nytt og spesialtilpasset bygg for kulturell skaperkraft og utvikling.
Det skal fylles med en leken og engasjert blanding av proffe og amatører, unge og eldre. Med kunnskapsrike ansatte som vil inspirere til lærelyst, stimulere til mestring og utvide brukernes kulturelle og sosiale horisont.

Kulturkammeret skal være et varmt, trygt og åpent møtested hvor alle, ansatte og brukere, er åpne, ærlige og rause, uansett bakgrunn og religion. Her vil vi respektere hverandre, og vise integritet, likeverd, toleranse og forståelse.

Med mange samarbeidende kulturutøvere samlet på ett sted blir bygget* en mer synlig kulturkraft i lokalsamfunnet og en vitamininnsprøytning for byens kulturliv og kulturelle fremtid.

Den nye store musikksal som går over 3. etasjer.

Fakta:
• De to byggene har tilsammen et bruttoareal på nærmere 4000 kvadratmeter.
• Blir arbeidsplass for ansatte i to av kulturenhetens avdelinger, Ung kultur og Kulturskolen, samt at ansatte fra Kulturnettverket har faste tilbud innen tilrettelagt fritid på bygget. Andre kulturansatte vil også bidra med arrangement på huset gjennom året.
• 18 øvings- og produksjonsrom for musikk
• Andre rom og soner: Ung sone, kunst, teater, dans/bevegelse/yoga, multimedia mm.
• 4 ulike scener: konsert- og klubbscene, teaterscene samt to mindre scener i 1. og 2. etg.
• Bygget tas i bruk høsten 2020 og driftes av Arendal kommune v/kulturenheten. Leder for bygget er Marie Skeie Bartholdsen (avdelingsleder Ung kultur)
• De fleste rommene kan bookes av alle som driver med kulturaktivitet. Gratis for barn og unge, lag og foreninger.

Bygget har fått farge og en flott innretningsprofil, hvor ungdom er tatt med på råd hele veien.Mer informasjon om politiske vedtak, arbeidsgruppe og prosess

Juryen
Kaia Løschbrandt, Marie Skeie Bartholdsen, Pål Asperheim, Bård Torstensen, Kirsti Kobbeltvedt, Arild Nyborg, Martha Marita Hansen, Benjamin Pyke-Lindtveit. Lucas Eriksen, Alexander Teigen Stølefjell, Jørn Harald Størkson og Markus Bjørkløf-Terjesen.