Slik gjør kommunen smarte innkjøp

Camilla Holm Nilsen er innkjøpsansvarlig i Arendal kommune. Mye kan spares på å handle smart og tenke flerbruk, mener hun. Som denne søppeldunken som har solcellepanel. Dette gir strøm til en komprimeringsmekanisme som presser søpla sammen, en sensor som melder fra når dunken er 80 prosent full, og enkelte har også mobilladefunksjon på siden.

Det er ikke alltid den laveste prisen som gjelder. Når Arendal kommune gjør innkjøp, skal det være smart og bærekraftig.

I 5.etasje på rådhuset sitter kommunens innkjøper, Camilla Holm Nilsen. Jobben hennes er å gi råd i innkjøpsprosessen og gjennomføre anbud. Hun er opptatt av at det ikke alltid er det billigste tilbudet som er det beste å gå for. Selv om kommunen har et stramt budsjett, kan det på sikt være billigere å gå til innkjøp av noe som koster litt mer. Fordi det er mer bærekraftig, både for miljøet og levetiden.

Drømmer om innovative løsninger

Camilla Holm Nilsen drømmer om innovative løsninger. At innkjøp
blir en pådriver for innovasjon og samfunnsutvikling i Arendal. Det nye helsehuset som skal bygges på Saltrød, vil få teknologi vi ikke har sett før. Her vil Holm Nilsen ha mer enn en finger med i spillet.
– Det er viktig å ha en innkjøpskompetanse i kommunen for å prøve å samle innkjøpene der du kan, koordinere og bruke ting om igjen. Det skal være samfunnstjenlig.
Hun har troen på at om kommunen bruker pengene riktig, vil det gi en gevinst på flere måter.
– Vi har ansvar for å skape verdier til innbyggerne – og om å få mest mulig ut av de verdiene vi anskaffer oss, sier innkjøperen.
Som de smarte søppeldunkene kommunen har kjøpt inn sammen med Arendal Havn. Disse er digitale, drevet av solceller og varsler renovasjonsetaten når de er 80 prosent fulle. I tillegg til at strømmen fra solcellene styrer et komprimeringssystem i dunkene så de ikke blir så fort fulle. Målet er at renovasjonsetaten ikke skal hente søpla like ofte.

Sørger for lik behandling

Kommunen hadde 3000 leverandører i 2018. Mange skoler har ulike leverandører og mye kunne vært spart på å samkjøre noen av innkjøpene. Enten det er penner eller senger på sykehjemmene.
– Min jobb er også å prøve å redusere utgifter som er unødvendige, sier Holm Nilsen.
Det er strenge regler å forholde seg til når det gjelder offentlig anskaffelse. Kommunen har et ansvar for å sikre likebehandling av leverandører. Alle skal ha like mulighet for å komme inn på markedet. Derfor kan lokale leverandører heller ikke favoriseres. Men ved å kunngjøre det som kommunen trenger, blir næringslivet også invitert inn og kan samarbeide med kommunen om gode løsninger til innbyggenes beste.