Stenger etter 158 års drift

Arendal fengsel stenger sommeren 2020 og med det stenger også en av våre eldste tjenester. Hilde jobber i fengslet og har skrevet om jobben.

Arendal kommune har hatt ansvaret for helsetjenesten i Arendal fengsel siden 1987. Det var da Norge som første land i verden innførte «importmodellen» for helsetjenester i fengsel. Siden den gang, og fortsatt i dag er tjenesten organisert som en del av den kommunale førstelinjetjenesten under avdeling for psykisk helse og rus.

Helsetjenesten i Arendal fengsel har vært i utvikling og endring gjennom alle disse årene, leger og sykepleiere har kommet og gått. Innsatte har også kommet og gått, ofte mange ganger.

Arendal kommunes ansvar for fengselshelsetjenesten går mot slutten, kriminalomsorgen er i stor endring og utvikling. Arendal fengsel stenger dørene for godt 1.juli 2020 etter 158 år med drift.

Nytt fengsel i Froland

Et nytt og moderne storfengsel med plass til 200 innsatte reiser seg nå på Blakstadheia i Froland. Endringene er allerede merkbare spesielt for sykepleierne som hver ukedag er på jobb i fengselet. Mange av de fast ansatte betjentene er allerede om få uker på veg til nye jobber i Froland fengsel, der er det mye som skal være på plass til de tar imot den første innsatte 1.september 2020.

Fengselet i Arendal blir fra 1. desember fylt av mange unge og uerfarne pliktårsbetjenter. Disse skal sammen med enkelte av de erfarne betjentene holde driften i gang til vi stenger dørene 1.juli.

I januar 2020 blir vår arbeidsplass helt røykfri. De innsatte får ikke lengre røyke på cellene, vi er spente på hvordan det går!

Vi sykepleiere som jobber på innsiden av murene har fått en helt spesiell og unik erfaring som ikke mange sykepleiere får oppleve. Det mest spesielle, fine og krevende på samme tid, har vært samarbeidet med kriminalomsorgen. Sammen har vi fulgt regler og lovverk, fornuften og hjertet for å lose de innsatte gjennom tøffe tak, og glade stunder.
Vi går en noe vemodig avslutnings tid i møte, med forventningen om nytt og annerledes som bakteppe for våre daglige gjøremål. Uansett står den kommunale helsetjenesten støtt til tjeneste for innsatte og kriminalomsorg så lenge det varer.

Teksten er skrevet av Hilde Horntvedt, psykiatrisk sykepleier, Arendal fengsel.