Friskus skal gjøre det enklere å være aktiv

Silhouette, group of happy children playing on meadow, sunset, summertime

Arendal kommune har inngått et samarbeid med aktivitetskalenderen Friskus. Her kan innbyggere få oversikt over de mange flotte aktivitetene som tilbys i Arendal.

– Friskus gir oss muligheten til å samle alt på ett sted, og vi kan enklere samarbeide med hverandre i ett felles verktøy knyttet til fritid, aktivitet og frivillighet – for barn, unge, voksne og eldre.

Linda Sætra, kultursjef

Alle lag og foreninger er blitt invitert til et arbeidsmøte om den nye aktivitetskalender. Det er gjennom høsten blitt arrangert flere arbeidsmøter for å flest mulig med.

Dette er et viktig arbeid, og det blir kjempespennende å komme i gang med Friskus! Verktøyet er etterspurt av mange og vil også bli innarbeidet i kommunens BTI-arbeid. Målet er at det skal bli en god kommunikasjonskanal mellom kommune, innbyggere og frivillighet – i tillegg til å gi en etterlengtet samlet oversikt over aktiviteter, sier Linda Sætra.

Det har vært flere arbeidsmøter hvor lag og foreninger har vært med.

Hvorfor bruke Friskus?
Arendal kommune ønsker at flere, spesielt barn og unge, skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Friskus kan, ved siden av det nye fritidskortet for barn og unge mellom 6 og 18 år, bidra til dette. Vi har derfor bestemt at alle lag og foreninger som søker driftstilskudd fra kommunen og/eller tilbyr fritidskort for barn og unge må ha en oppdatert Friskus-side.

Kulturenheten er ansvarlig for Friskus og inviterer løpende til opplæring i verktøyet. Følg prosjektet på nettsiden.

Du finner alle aktiviteter i Arendal på arendal.friskus.com

Hvordan komme i gang?

Du kan melde deg på neste arbeidsmøte den 20. november.
https://friskus.com/calendar/global/detail?id=33146

Du kan også registrere en personlig bruker slik:
1 Gå inn på www.friskus.com
2 Trykk «Ny bruker» oppe til høyre og legg inn ditt mobil­nummer – lag deg en personlig brukerkonto

Og slik registrerer du en forening:
Når du har registrert deg som personlig bruker, kan du registrere en forening du er leder av ved å klikke på «Bli arrangør» i menyen øverst, eller gå til denne siden:
https://www.friskusas.no/organisasjon-skjema/
Merk at foreningen må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret (Frivillighetsregisteret) for å kunne bli registrert. Det får dere her