Heltid sikrer bedre kvalitet

Helsefagarbeider Kristina Brevik Vaagsnes (f.v), hjelpepleier Stella Gulbrandsen, avdelingsleder May Elin Engø og sykepleier Dina Therese Birkeland ved Røed bo- og omsorgssenter heier på kommunens heltidssatsing.

Siden 2017 har Arendal kommune satt seg som mål å bli en heltidskommune. Flere som jobber heltid vil bety bedre kvalitet for innbyggerne. Målet er at flere skal arbeide i større stillinger og 60 prosent skal jobbe i en 100 prosent stilling.

Avdelingsleder May Elin Engø, ved Røed Bo- og omsorgssenter, mener det er viktig for både kontinuitet og trygghet at det er flere store stillinger ved bo– og omsorgssenteret.

I juni starter de ny turnus for å imøtekomme bystyrets bestilling om å etablere et heltidssykehjem i Arendal kommune. Fremover skal de ansatte jobbe lengre vakter, men færre helger enn nå.
– Vi forsøker å oppnå det. Turnusen, som begynner i sommer, gir en bedre kontinuitet. Kvaliteten for pasienten blir bedre. Fast ansatte kommer oftere på arbeid når de har 100 prosent stillinger, og det blir færre for pasientene å forholde seg til. Da er de godt kjent med rutinene, kjenner pasientene og da blir kvaliteten høyere, mener Engø.

Trygt for unge ansatte

Det er frivillig å jobbe i 100 prosent stilling, men Engø ønsker at de ansatte skal få tilbud om å jobbe i 100 prosent og at de skal få mulighet til det ved at man for eksempel bruker vikarmidler til å øke stillingsprosentene. Alle som skal ut i arbeid trenger tryggheten med 100 prosent stilling for å få lån til huskjøp, dette gjelder spesielt de unge og nyutdannede.

Pilotprosjekt

Røed bo – og omsorgssenter begynte å jobbe med heltidsprosjektet i 2017, sammen med Nyskogen, Tromøy bokollektiv og to hjemmesykepleieenheter. Den gang prøvde Engø å motivere de ansatte til å øke stillingsprosentene sine. Bystyret bestemte i 2018 at Røed skulle være et heltidssykehjem, som et pilotprosjekt ut 2019. Foreløpig er Røed bo – og omsorgssenter det eneste i kommunen som er det. – De som ønsker det har valgt å gå 12,5 timers vakter hele uken. Det er en av grunnene til at vi klarer å få høyest mulig stillingsprosenter og få helgestillinger.
En av gulrøttene ved å jobbe lange vakter, er at de da kun jobber hver fjerde helg, i motsetning til hver tredje, sier Engø.

Veldig fornøyd med ordningen

Ved å øke stillingen til 100 prosent og jobbe 12,5 timers vakter over færre dager, blir det færre oppmøter ved arbeidsplassen. Man får god tid til rekreasjon og ikke minst bedre lønn og pensjonsavtale, mener nyutdannet helsefagarbeider Kristina Brevik Vaagsnes.
Det er mange helsefagarbeidere som starter i små stillinger og må supplere inntekten ved å ta vikarvakter. Når det er mange små stillinger på en arbeidsplass, betyr det at brukene må forholde seg til mange forskjellige ansatte.
Nå har Brevik Vaagsnes fått tilbud om 100 prosent stilling i en seks måneders prøveperiode.
-­ Det synes jeg er fint. Når du har lange vakter, jobber du mer intensivt og har også mer fri. Du føler du får mer fri, siden du kun jobber hver fjerde helg, i motsetning til hver tredje helg på vanlig turnus, sier hun. Da jobber hun heller gjerne litt lengre vakter når hun først er på jobb.
– For pasientene blir det også færre å forholde seg til, og det skaper trygghet, mener hun.