Utvikling i Kittelsbukt

Hilde Aasheim, overingeniør i Arendal kommune, håper Kittelsbukt blir et fint område å være i etter opprensningen av sjøen og med færre biler parkert der.

Nytt parkeringshus under Tyholmen, grøntområde i stedet for parkeringsplass og rensing av sjøbunnen i Kittelsbukt skal løfte denne delen av byen til nye høyder.

– Vi renser og gjør opp for gamle miljøsynder. Vi har plukket opp gamle sykler, PC-er, TV, bildekk og hva det nå enn er vi ikke har plukket opp her. Deretter skal 30-40 cm med sand dekke bunnen for å holde de forurensede massene på plass, sier Hilde Aasheim, overingeniør i Arendal kommune. Del av miljømålet Pollen og Kittelsbukt inngår i Miljødirektoratets plan for rydding av forurenset sjøbunn langs norskekysten. Samtidig er dette tiltaket et viktig bidrag i kommunens miljømål.
Arendal kommune får dekket 60 prosent av kostnadene fra statlige midler gjennom Miljødirektoratet. Prosjektet koster 10 millioner kroner.

Grøntområde

For å gjøre den tidligere parkeringsplassen til et enda hyggeligere sted å være, planlegger kommunen å anlegge et grøntområde. Kittelsbukt er knyttet til en av beinveiene i sentrum, hvor mange turgåere legger turen sin, og sykkelstien ender også opp her.
Tidligere har kombinasjonen av syklister, gående og biler som rygger ut fra parkeringsplassene skapt mange farlige situasjoner. Med forskjønningen og utbedringen som nå gjøres vil området bli tryggere og se penere ut.

Les mer om miljøtiltakene