Sykmeldt – men fortsatt på jobb

Dette ønsker Arendal kommune å få til. Alle kan bli syke, men mange ønsker også fortsatt å jobbe.

– Dette handler om å tilrettelegge for de som gjerne vil bli på jobb, når de blir syke, sier Karl Mork, kommunalsjef HR.

Avventende sykmelding skal være standarden i Arendal kommune fordi det forplikter ledene til å gå gjennom arbeidsoppgaver med medarbeideren og avklare om det fortsatt er arbeidsoppgaver som den ansatte kan klare, når de blir sykmeldt.

Janice Marcussen, avdelingsleder KØH og Erik Werner, kommuneoverlege i Arendal håper flere vil få avventende sykmelding.

Muligheten har vært tilgjengelig siden 2008, men ble bare brukt fem ganger i 2018. Derfor informerer kommunen nå alle ledere, ansatte og de privat praktiserende leger om initiativet. Håpet er at flere medarbeidere som blir sykmeldt vil få mulighet for å bidra på jobben, når de kan og vil.

– Det er ofte mulig å gjøre noe, og ofte vil det bety at den sykmeldte beholder tilknytningen til arbeidsplassen. Det ser vi er viktig når folk blir syke. Det blir fort vanskelig for folk å komme seg tilbake til jobb, når de blir sykmeldt, derfor ønsker vi å holde dem i arbeid. Ikke fordi folk ikke kan bli syke, men fordi vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, sier Janice Marcussen, avdelingsleder kommunal øyeblikkelig hjelp. 

Hun forklarer at en sykepleiere som har et dårlig kne fortsatt kan jobbe på kontor. Når medarbeideren har hatt en 16 dagers avventende sykmelding vil de enten gå tilbake i jobb, få en redusert sykmelding eller en full sykmelding. Men de 16 dagene vil gi et mer reelt innblikk i hvordan arbeidsevnen er, og det er til gavn for både arbeidsplassen og medarbeideren.

Den 31. januar informerte Erik Werner, kommuneoverlege i Arendal, de privat praktiserende leger i kommunen om kommunens tiltak.

– Arbeidsgiveren vil være tryggere på at tilretteleggingen ikke forverrer helsesituasjonen. Legene vil på sin side ha behov for å vite hva som er mulig på jobb for å kunne gi best mulig råd. Det gir også en trygghet at du kan ta ny kontakt med legen ved endringer eller behov for nye råd, sier Erik Werner.

Werner som også er tilknyttet Universitetet i Oslo som professor i allmennmedisin, har ledet en rekke større forskningsprosjekter, mener at denne ordningen setter arbeidstaker i sentrum, og dialogen rundt sykmeldingen gir større trygghet for alle parter. For arbeidstakeren er det en trygghet at arbeidsgiver er informert om hva som er medisinsk forsvarlig.

Kontaktinformasjon:

Ola Sigmundstad, prosjektleder,
Tlf.: 416 07 994
Ola.Sigmundstad@arendal.kommune.no

Janice Marcussen, avdelingsleder KØH,
Tlf.: 952 46 682
Janice.marcussen@arendal.kommune.no

Erik Werner, kommuneoverlege i Arendal,
Tlf.: 917 68 413
erik.werner@arendal.kommune.no

Fakta:

Avventende sykmelding
I Arendal kommune skal avventende sykmelding være førstevalget, når legen vurderer å gi en sykmelding.
Avventende sykmelding er en beskjed til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås hvis det blir lagt til rette for deg på arbeidsplassen.
Formålet med avventende sykmelding er å sikre god dialog og avklaring mellom ansatt, lege og leder på et tidlig tidspunkt.