Agder er i front på velferdsteknologi

Det nærmer seg den årlige konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi Agder».Konferansen er en arena for kompetanseheving og erfaringsdeling innenfor tema e-helse og velferdsteknologi.

– Man bør delta på denne konferansen hvis man har interesse for eller hvis man jobber med velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan oppleves som noe abstrakt som kommer, men i Agder har vi kommet så langt at mange kommuner har dette i drift. Konferansen gir praksisrelatert kunnskap om utfordringer og muligheter når man erstatter manuelle tjenester med teknologi. Gevinstene er store men utfordringene er mange og sammensatte, sier Ronny Bjørnvåg som er konferansier men også enhetsleder i Lyngdal kommune.

Gevinsten for innbyggene er økt selvstendighet og kvalitet i hverdagen, og for kommunene er det mer økonomisk fornuftig å hjelpe folk til å klare seg selv lengere. Men det er også utfordringer ved ny teknologi og det blir diskutert på konferansen.

Alle bør jobbe med velferdsteknologi. Teknologi som gir velferd er bra for alle, men avgjørende for de som ikke lengre kan mestre sitt daglig liv. Norge har brukt for mange olje penger de siste årene og innstrammingene er på vei. Samtidig er samfunnet i en stor demografisk endring som gjør at kommuner må produsere vesentlig flere tjenester og med færre ansatte. Velferdsteknologi er en av flere virkemidler som vil sette kommune bedre i stand til å klare utfordringene som kommer i nær fremtid, sier Ronny Bjørnvåg.

Konferansen setter fokus på dette og vil forhåpentlig gi deltakerne inspirasjon til å jobbe videre med dette.

– Konferansens helhet er svært interessant fordi den rommer et stort spekter – fra visjoner om fremtiden med tilhørende utfordringer til konkret håndtering av muligheter og trusler med bruk av dagens velferdsteknologi.  Temaene presenteres av en minister fra regjeringen, forskere fra akademia og til og med noen fra det store utlandet, sier Ronny Bjørnvåg som håper flere vil få med seg årets konferanse.

Torsdag åpner kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner konferansen. Videre kommer også programleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram Thor Steffensen, professor i bredbåndskommunikasjon Per Ödling, fagdirektør i Datatilsynet Camilla Nervik, direktør for Direktoratet for e-helse Cathrine Bergland, leder av Regional koordineringsgruppe Aase Hobbesland og mange flere dyktige folk.

Vil du lese mer om prosjektene? Se her

Dato for årets konferanse er 07.- 08. mars i Arendal kulturhus.

Meld deg på her.

Se program for mer informasjon om foredragsholder og klokkeslett – her er alle navn like viktige.
Programmet finner du her.

Kontakt:

Merethe Knatterud
Delprosjektleder – kompetanseløft velferdsteknologi     
Mob.: 971 12 194
E-post: merethe.knatterud@arendal.kommune.no        

Fakta om konferansen:


Silje Bjerkås (leder USHT Aust –Agder) og Gro Anita Grelland (USHT Vest-Agder / Prosjektleder Telma) var med å dra i gang denne konferansen sammen med UIA og Fylkesmannen. I år er også Regional koordineringsgruppe med å arrangerer.
Konferansen startet som et lunsjseminar, men på grunn av den store aktiviteten innenfor velferdsteknologifeltet i Agder, har konferansen bare økt i omfang. Annet som er nytt av året er at vi har pre-konferanse med parallelle sesjoner. Her med ulike fokus for å nå mest mulig tverrfaglig. Her ønsker vi å fremheve den flotte innsatsen som gjøres i prosjekter innenfor velferdsteknologi til mennesker med utviklingshemming. Gevinstkartleggingsverktøyet som «Innføring velferdsteknologi Agder» har utformet i samarbeid med PA Consulting blir presentert og det blir opplæring i bruk av verktøyet. Med innføring av velferdsteknologi dukker det også opp nye utfordringer som tas opp i pre-konferansen «Digital sårbarhet –  så gikk strømmen».

Konferansen arrangeres for femte gang, der de fire foregående årene har den blitt arrangert i Vest-Agder. I fjor var konferansen fulltegnet med 230 deltagere, men i år har vi større kapasitet da konferansen holdes i Arendal kulturhus.

Utviklingssentrene i Aust-Agder og Vest-Agder arrangerer konferansen i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Universitetet i Agder v/ senter for e-helse og Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG).