Alle skal med

Arendal kommune vil ha ALLEMED på fritidsaktiviteter og inviterte til dugnad og inspirasjon. 

Det var 60 engasjerte personer som 22. januar ble med på seminar, hvor verktøyet til «ALLEMED» ble presentert. Målet er å gjøre flere fritidsaktiviteter lettere å delta på så alle barn blir med.

Mange foreninger valgte å møte opp – Røde kors, Arendal pistolklubb, Arendal skateklubb, Tromøy Frivilligsentral, Afghansk forening, Grane IL for å nevne noen. Diskusjonen ble livlig og kommunens mange ildsjeler hadde gode ideer og meninger om hvordan vi alle kan bli flinkere til å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Det var kulturenheten som arrangerte dugnaden og foredraget ble holdt av Thale S. Kvernberg som er prosjektkoordinator for ALLEMED som er en nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge.
Samlingen er startskuddet for en større satsning hvor vi i samarbeid med de frivillige foreninger skal jobbe for mer inkludering i Arendal.

I tillegg til nye ideer ble det også fortalt om det bra arbeidet som allerede gjøres av de ulike organisasjonene. Lavterskeltilbud, støtteordninger og mye frivillig arbeid pågår året rundt i kommunene vår.

Varaordfører Terje Eikin fortalte blant annet om «Opplevelseskortet» som er et tilbud til alle barn i grunnskolen hvor familien har lav inntekt.
Her kan du lese mer om opplevelseskortet.


Varaordfører Terje Eikin og Linda Sætra, enhetsleder for kultur, inviterte til dugnad.

Felles for alle som deltok på dugnaden var en bred enighet om at det er viktig for alle barn og unge å ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig familiens økonomi. Hvordan man skal fange opp disse barna som faller utenfor, og hvordan inkludere de i et eller flere fritidstilbud, var noe alle hadde et brennende engasjement for.

Nå blir alle innspill skrevet ned og de blir et viktig bidrag når arbeidsgruppen skal lage en plan for det videre arbeidet for at for at flere barn og unge blir inkludert i fritidsaktiviteter.