Viktig med tidlig og tett kontakt

God vert: Næringssjef i Arendal, Kåre Andersen og Morten Haakstad, leder av Arendal Næringsforening samarbeider om å holde en tett og opplyst forbindelse mellom bedriftene og kommunen for å bedre sørge for at Arendal blir en god vertskommune å drive bedrift i.

Arendal kommune har spurt bedriftene om hva de trenger for å lykkes. Svaret er tettere og tidligere kontakt med kommunen. Og kunnskap om hva bedriftene driver med.

Å dra sammen i samme retning, er nøkkelen for at næringslivet skal ha gode vekstvilkår, tror leder av Arendal Næringsforening, Morten Haakstad.

Jo mer dialog bedriftene har både med politikere, kommunen og andre bedrifter, dess større sjanse tror han det er for at du både kan dra nytte av nettverket ditt og sørge for at nettverket har god nok kjennskap til dine behov.

Lytter til bedriftene

Det er Kåre Andersen, næringssjef i kommunen, som har tatt initiativ til spørreundersøkelsen som kartlegger behovet blant de næringsdrivende i kommunen.

Næringssjefen tror det er viktig at særlig den politiske næringskomiteen tar seg tid til å lytte til bedriftsledere for å vite hvor behovet ligger, og for å kunne være en god vertskapskommune for bedrifter.

– Vi har så vidt begynt å se på dette i næringskomiteen nå. Det er et prioritert fokusområde frem mot valget i 2019. Vi har brukt mye tid på kultur- og klimaplaner tidligere, så nå er det viktig å fokusere på næringslivets behov, sier Robert Myhren (H) i kultur, miljø og næringskomiteen i Arendal. Han er ikke overrasket over tilbakemeldingen fra næringslivet.

– Vi må sørge for tilrettelegging, forutsigbarhet og imøtekommenhet. Det gjør det mer attraktivt å drive forretning i Arendal, uten at du trenger å bekymre deg for at rammene endrer seg raskt.


Robert Myhren (H) i kultur, miljø og næringskomiteen i Arendal.

– Tar for lang tid

En av tilbakemeldingene fra bedriftene, er at flere av dem synes kommunen bruker for lang tid på å behandle søknader om utvidelse eller arealregulering for næring. Kåre Andersen ser at det er et problem at byggesaker og planbehandling tar såpass lang tid. Samtidig er det slik systemet er bygget opp.

– Grunnen til at det tar lang tid, er at vi i Norge har et av verdens mest kompliserte planleggingssystem. Det er lagt opp til lange prosesser. Det skal føre til at alle hensyn blir ivaretatt, men for den som skal bygge ut, oppleves selvfølgelig dette som altfor lang tid. Og at det tas for mye hensyn til natur og miljø, sier Andersen.

Han er enig i at det i noen tilfeller legges for mye vekt på natur og miljø. Som når skogmusenes morgenvandring stopper en arealutbygging, som en av bedriftslederne uttrykte det.

– Tidlig kommunikasjon og generell kunnskap og kjennskap til hva bedriftene holder på med, bidrar til at man møter dialogen på en mer konstruktiv måte, mener Morten Haakstad, leder av Arendal Næringsforening.