Nettstrategi – blir man glad av sånt?

Vi skal lage en ny nettside. Noen sier til og med at det skal bli Norges mest innovative kommunale nettside. (se blogginnlegget «Et nytt sted»). Mange sier at ha må vi ha en strategi. Så det har vi laget. Etterpå begynte vi å lese «Ona fyr» av Ingebrigt Steen Jensen. Han spør om man blir glad av sånt. Strategier altså.

Her er Arendal kommunes nettstrategi:

Denne strategien er vedtatt av lederlaget i Arendal kommune og beskriver hvordan kommunen skal jobbe med nettkommunikasjon. Strategien gjelder for nettstedet http://www.arendal.kommune.no. Til grunn for strategien ligger en omfattende analyse av hvordan innbyggerne bruker – og ønsker å bruke – kommunens nettsider.
I Arendal kommune tar vi på alvor at nettsidene er en kanal innbyggerne oppsøker fordi de ønsker å benytte kommunens tjenester og tilbud, eller trenger svar på konkrete spørsmål. Nettsidene skal ikke være en speiling av hele kommunens virksomhet, men inngå som en av flere kanaler kommunen bruker.

Mål
Dette er kommunens tre hovedmål med nettkommunikasjonen:

 1. Forståelig informasjon
 2. Effektiv utnyttelse av kommunens kompetanse og ressurser
 3. Tilfredse innbyggere

Mål 1 – Forståelig informasjon
Innbyggerne skal finne og forstå informasjon om tjenester og tilbud.
For at brukerne skal finne frem til informasjonen de leter etter, må nettsiden bygges opp på en måte som er logisk for brukerne, og informasjonen må utformes slik at den kan forstås av en bruker som ikke har forkunnskaper om temaet.
Omfanget av informasjon om hvert enkelt tema skal avgjøres av hvilket behov brukerne har og hvor egnet nettsidene er som kanal for formidling av temaet. Derfor skal det ikke lages unikt innhold om alle deler av kommunens virksomhet. Webstatistikk og analyser av hva brukernes viktigste oppgaver er skal legges til grunn for prioriteringen av hvilket innhold som skal lages.

Måles gjennom:

  • Spørreundersøkelser hos prioriterte målgrupper
  • Antall visninger av viktige sider (statistikk)
  • Årlige brukertester

Logging av henvendelser til servicesenteret

Mål 2 – Effektiv utnyttelse av kommunens kompetanse og ressurser
Nettsidene skal bli innbyggernes foretrukne kanal for å søke om eller benytte tjenester og tilbud fra kommunen. Kommunen skal få færre henvendelser på telefon og e-post, uten at innbyggerne får dårligere service eller mindre kunnskap.
Det er et mål at de innbyggerne som er i stand til det selv utfører det arbeidet som er nødvendig for at de skal kunne benytte kommunens tjenester og tilbud.
Vi vil utforme nettsidene slik at det oppleves enklere og mer effektivt å hjelpe seg selv enn å spørre kommunen.

Måles gjennom:

 • Årlige brukertester
 • Logging av henvendelser til servicesenteret

Mål 3 – Tilfredse innbyggere
En tilfreds innbygger har fått løst oppgavene eller fått svar på spørsmål de hadde ved å bruke kommunens nettside.
Nettsidene skal bidra til å styrke kommunens omdømme som en pålitelig og serviceinnstilt tjenesteleverandør, som en attraktiv arbeidsplass og som et godt sted å bo.

Måles gjennom:

 • Årlige brukertester
 • Logging av henvendelser til servicesenteret

Målgrupper
http://www.arendal.kommune.no har disse prioriterte målgruppene:

 • Foreldre
 • Folk som trenger helsehjelp
 • Utbyggere (private og profesjonelle)
 • Folk som bruker kulturtilbud og idrettsanlegg
 • Politikere
 • Jobbsøkere

Denne prioriteringen av målgrupper skal gi konkrete konsekvenser når hver enkelt innholdsside blir skrevet, endret og oppdatert.

Mandat og rutiner
For å nå de tre delmålene og ivareta kvaliteten på nettstedet, organiseres driften gjennom en webredaksjon ledet av en webredaktør.

Rådmannen er ansvarlig redaktør, som delegerer redaktøransvaret og ansvaret for den daglige driften til webredaktør, plassert i Enhet Innovasjon og kompetanse.
Arbeidet med nettsiden organiseres med en webredaksjon, der webredaktøren er leder. Webredaksjonen publiserer alt innhold på nettsiden. Den har ansvar for utformingen av innholdet og hvordan det skal publiseres, og for at innholdet er kvalitetssikret av fagpersoner.

Fagpersoner vil få ansvar for innhold på sider innenfor sitt fagområde. Disse får rollen innholdsansvarlige og har ansvar for å informere redaksjonen om potensielt nytt innhold, endringer som fører til behov for oppdateringer av innholdet og komme med innspill til informasjon som er viktig å kommunisere ut.

Strategi slutt. Lykkelig?

Selv om Ingebrigt Steen Jensen ikke blir så glad av stategier så sier han likevel:

«I Dinamo har vi både strategier og budsjetter, det må til for å holde orden. Men det er ikke nok å ha orden i sysakene, da blir det aldri annet enn massekonfeksjon å pryde deg med. Vi må også ha glede, glød og galskap i skrinet. Derfor er det islett av magi i Dinamos verktøykasse.» Ingebrigt Steen Jensen – Ona fyr

Vi har laget en strategi fordi:

 • Den hjelper oss å holde orden
 • Den gir oss konkrete mål
 • Den viser hvordan vi kan måle at nettsiden faktisk hjelper de som bruker den
 • Den gir oss arbeidsrom

Webredaksjon skal nå i gang med å fylle verktøykassen vår med både glede og magi.

«Those who don’t believe in magic will never find it»
Roald Dahl

– Helle Ruhaven og Camilla Havik Cole