Varm, stolt og utadvendt – med kunnskap og smil i sommervarmen

Bilde av Maria Moksness

Arendal kommune sin visjon er ”varm, stolt og utadvendt”. Alle enheter har igjen sine egne visjoner og verdier. Servicesenteret sin visjon er ”med kunnskap og smil”. For meg personlig er både kommunens overordnede og Servicesenterets egne visjoner viktige ledetråder i en hektisk arbeidshverdag.

Nå i sommerferieavviklingen er visjoner og verdier spesielt viktige å støtte seg til. Kommuneansatte har også rett på å få avviklet sin lovpålagte ferie, og dermed kan vi i fellesferieperioden ende opp med få ansatte innen enkelte fagområder. Da blir prioritering og viktighetsgrad avgjørende for hva som faktisk skal bli gjort der og da.

Som kommunens ansikt utad, har mine kollegaer og jeg i Servicesenteret et spesifikt ansvar for å få den som henvender seg til kommunens førstelinje til å føle seg både sett og ivaretatt når de henvender seg til oss. Noe av det vanskeligste en informasjonskonsulent må si er ”det vet jeg ikke”. Vår viktigste oppgave blir derfor å vite hvem som kan svare på hva, når vi ikke vet svaret selv.

I varme sommerdager kan arbeidshverdagen bli utfordrende for oss som har valgt å jobbe med det å vite litt om alt. For hva skal vi gjøre når vi ikke vet svaret selv, og de som har svaret ikke er tilgjengelige på grunn av ferie? Mange av dem som henvender seg til oss er kanskje hytteturister og er i Arendal bare akkurat i sommerukene de selv har ferie. Hvordan skal vi løse kunders henvendelse til det beste? Hvordan man selv ønsker å bli møtt i slike situasjoner, er ofte en god pekepinn på hvordan man skal opptre for sine egne kunder. Det gjelder å være løsningsorientert og fleksibel!

Elektroniske tjenester er viktige hjelpemidler for oss og våre kunder.
Tjenesteinformasjon på innbyggerportalen, aktueltsaker, elektroniske skjema, søkemotorer, chat og Facebook. Dette er alle elementer som hjelper våre kunder og gir oss mulighet til å kommunisere med vårt publikum på en ny måte.

Det er utrolig hvor lite som egentlig skal til før de som har vært hos oss, og kanskje ikke fått helt det svaret eller hjelpen de ønsket der og da, går fra rådhuset med en følelse av å ha blitt sett og møtt med respekt og forståelse. Tilbudet om en kaffekopp mens de måtte vente på den de spurte etter, kunnskapen vi har om tjenester som kan være til hjelp, smilet om munnen og glimtet i øyet vi gir når de går. Små elementer som utgjør en stor forskjell for våre kunder. Det koster oss ingenting, og kan bety uendelig mye.

Velkommen til en sommervarm Arendal kommune, med stolte ansatte som er utadvendte i sine møter med publikum! Med kunnskap og smil skal vi behandle deg så godt at du får lyst til å komme tilbake til oss neste gang du lurer på noe – både i ferier og hverdager.

Fortsatt god sommer!
Maria Moksness – informasjonskonsulent ved servicesenteret