Folkemøte om batterifabrikkens utvikling

Mye har skjedd med Morrow Batteries nå i høst. Grunnsteinen er lagt ned og byggingen har startet på tomten, nyansatte ankommer Arendal ukentlig og teknologien utvikles. I tillegg kommer det stadig inn meldinger om nye investorer og finansiering av batterifabrikken.  

For å informere innbyggere og politikere om prosessen, inviterte vi til folkemøte sammen med Morrow Batteries. Her kunne Håkon Tanem, administrerende direktør i Morrow Batteries, fortelle om utviklingen av teknologien og Morrow Batteries fortrinn på det europeiske markedet. Bjørn Rustad, direktør for konstruksjon og infrastruktur, snakket om selve byggeprosessen av batterifabrikken og viste bilder fra tomten på Eyde Energipark. I tillegg hadde Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune, et innlegg om ringvirkningene i samfunnet og mulighetene dette kan gi Arendal kommune. Etter presentasjonene kom det flere spørsmål til Morrow Batteries og Arendal kommune. Mange lurte på både hvor mange som vil bli ansatt og hvordan kommunen jobber. I tillegg kom det spørsmål rundt de nye reguleringsplanene og konsekvenser for innbyggere i kommunen.

Hele møtet ble tatt opp og kan sees i sin helhet under: