Fra voksenopplæring til yrkesfag

Seminar ga gode tips for å lykkes i yrkesfagutdanning for voksne.

Fredag arrangerte Arendal voksenopplæring et seminar for deltakere som skal starte på yrkesfag på videregående skole til høsten. Med seg hadde de elever som har gått på voksenopplæringen tidligere, men som nå er elever på restaurant- og matfag på Sam Eyde videregående skole.

Tilbakemeldingen fra seminardeltakere var at det både var spennende og nyttig å høre om skolehverdagen til yrkesfagelevene, og det ble stilt mange gode spørsmål i løpet av seminaret. Hvordan er det på videregående? Hva forventes? Når på dagen starter undervisningen? Er det vanskelig med engelsk? Hva skal til for å lykkes?

Håkon Haaland fra NAV Arendal var også med på seminaret, og han fortalte om hva arbeidsgivere ser etter når de leter etter ny arbeidskraft. Han kunne fortelle at gode holdninger ser ut til å være det aller viktigeste når du skal få deg jobb.

Det ble et svært inspirerende seminar i bystyresalen og tilbakemeldingen fra deltakere ved Arendal voksenopplæring, var at dette må ble et årlig seminar for de som søker seg til yrkesfag. Karl Norli som er karriereveileder ved Arendal voksenopplæring var strålene fornøyd med dagen. Nå planlegger han et nytt seminar sammen med gode kollegaer, der overgangen fra voksenopplæring til studiespesialisering på videregående skole står i sentrum.