Veien til en mer åpen kommune

Arendal kommune tar nå i bruk eInnsyn. Det er en nasjonal løsning som skal gjøre det lettere å finne offentlige dokumenter – for deg som innbygger, presse, politiker og ansatt i kommunen.

Hva er eInnsyn?

eInnsyn er en nasjonal innsynsløsning som er utviklet i samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Oslo kommune. eInnsyn brukes av Oslo kommune, flere fylkeskommuner og mange statlige etater og foretak. Løsningen viser postliste og møtekalender fra stat, kommuner og fylkeskommuner. Du kan søke og be om innsyn i dokumenter som ikke er publisert i fulltekst.

Arendal går foran

Frem til nå har alle politiske saker ligget åpent ute, men for å finne den saken du leter etter må du vite hvilket møte den ble behandlet i. Det har altså ikke vært mulig å søke på en spesiell sak eller et tema. Det har lenge vært et ønske og mål å få på plass søk i politiske saker.

Vi er stolte av at Arendal er pilotkommune på vegne av IKT Agder-samarbeidet. Arendal blir den første kommunen i Norge, etter Oslo, som tar i bruk eInnsyn. Etter hvert vil også de andre kommunene i IKT-samarbeidet ta i bruk denne løsningen.

Åpenhet og innsyn skaper tillit

Undersøkelser viser at hele 70% av oss har tillit til det offentlige. Demokrati og åpenhet er viktige verdier i det norske samfunnet. Vi har en egen lov som skal sikre innsyn og offentlighet.

Offentlighetsloven, lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Loven bygger på offentlighetsprinsippet, det vil si det system at saksdokumenter som beror hos en offentlig myndighet, som hovedregel skal være fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem.

Store norske leksikon – snl.no

Enkelt forklart: Det skal være lett å få innsyn offentlige dokumenter og i politiske prosesser. Det er derfor naturlig at vi tar i bruk en nasjonal løsning som gjør det lett å søke og finne informasjon.

I eInnsyn kan du nå søke i alle politiske møter tilbake til november 2016. Du trenger ikke å vite hvilket utvalg eller i hvilket møte saken ble behandlet i. Vi håper og tror dette vil gjøre det lettere for alle som ønsker å få innsyn i de politiske prosessene i kommunen.
(Ps. Vi jobber med å få inn møtene fra 2010 til 2016 i eInnsyn. Møter før 2010 er også tilgjengelige, men de ligger ikke inne i eInnsyn)

Veien videre

Vi starter med møtekalender i eInnsyn, men jobber samtidig for å få på plass postliste. Målet er at vi i første omgang skal kunne publisere fulltekstdokumenter innenfor fagområdene oppmåling og plan. Når vi skal legge til rette for fulltekstpublisering skal vi jobbe tett med saksbehandlere i kommunen og arkivet vårt (AKST). Sammen skal vi lage gode rutiner som sikrer at vi ivaretar både innsyn og personvern.

Fulltekstpublisering vil gjøre det raskere for innbyggere å få innsyn i saker som ikke er unntatt offentlighet, og det vil også spare oss for ekstra arbeid med innsynsbegjæringer. Enkelt for deg og mer effektivt for oss.

Når prosjektet er helt ferdig, vil eInnsyn erstatte dagens møtekalender og postliste på arendal.kommune.no.

Sammen er vi mindre alene

Vi har jobbet tett sammen med IKT Agder, Digitaliseringsdirektoratet, TietoEVRY og AKST i dette prosjektet. Oslo kommune har også hjulpet oss på veien til eInnsyn.

En ekstra stor takk til alle brikkene i puslespillet: Thomas, Justyna, Olav, Tatiana, Ole Jomar, John Eivind, Erik, Are, Atle, Kristine, Rune og Gro.

Les mer

einnsyn.no


Arendal kommune – møtekalender i eInnsyn
Les mer om eInnsyn.no
Les om arbeidet med eInnsyn i Arendal kommune