Samarbeid gjør det enklere

Ingvild Jensen på samlingen der ble holdt i produksjonslokalene til Baker Jørgensen. Foto: Birte Runde kommunikasjon

Arendal har en lang historie med godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Smart Produksjonsvekstforum (SPV-forum) er et nytt eksempel.

SPV-forum er et prosjekt i regi av Arendal Næringsforening. Det er et kursopplegg som hjelper små- og mellomstore produksjonsbedrifter til å bli mer digitale.

Ideen til prosjektet oppstod ved kaffemaskinen i 4. etasje i Sørlandet kunnskapshavn, en samtale mellom Ingvild Jensen, som driver konsulentselskapet Q3 Partners, og næringsrådgiver Geir Hammersmark.

Ingvild Jensen har sammen med bl.a. Forskningsrådet og SINTEF utarbeidet et konsept kalt Digifab. Det skal bidra til å gjøre overgangen til digital fabrikk rimelig og gjennomførbar for små og mellomstore bedrifter (SMB).

– SMB-bedriftene har ikke ressurser, som tid eller penger, til å ta tak i dette en og en, og da får de heller ikke hentet inn informasjon og kompetanse. De har mer enn nok med den daglige driften, sier Ingvild Jensen.

Næringsavdelingen har i samarbeid med Arendal Næringsforening utarbeidet et kurskonsept for lokale bedrifter. Det består av 6 faglige fellessamlinger, samt samarbeid.

Temaene i kurskonseptet er:
• forretningsmodell og strategi
• produktutvikling
• produksjonsprosess
• infrastruktur/fabrikk
• kunder og leverandører
• finansiering

Offentlig-privat samarbeid

Arendal næringsforening har påtatt seg ansvaret som prosjekteier, og
Ingvild Jensen er prosjektleder. For å realisere samarbeidsprosjektet har Sparebanken Sør, Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland, samt Arendal kommunes næringsfond bidratt økonomisk. 10 bedrifter, med rundt 30 personer, har deltatt i digitaliseringsprosjektet. 5 av 6 samlinger er gjennomført.

Baker Jørgensen

Den lokale bakeren er en av bedriftene som deltar i prosjektet. Daglig leder Peder Jørgensen er utdannet konditor og har en bachelor i ledelse og markedsføring. Kombinasjonen gjør at han skjønner hvor viktig det er å omstille seg til dagens digitale verden.

Daglig leder Peder Jørgensen, Baker Jørgensen

– SPV-forum har hjulpet oss med å åpne øynene, øke kunnskapen og se hva som kan digitaliseres eller utbedres. Næringsforeningen, sammen med Arendal kommunes næringsavdeling, hjelper oss til å bli bedre og utvikle oss mot fremtidige muligheter, sier Peder Jørgensen.

Kvalitet skaper langsiktighet

Baker Jørgensen er et håndverksbakeri som produserer varer fra bunnen av, på den gammeldagse måten. Kvalitet i alle ledd og stolthet av produktene, skaper langsiktighet, mener bedriftseier Peder Jørgensen.

Bakerbransjen i Norge er preget av mange mindre aktører, og de fleste bedriftene er i privat eie. Tradisjonelt sett har bakeyrket vært et fag der baksten ble produsert enkeltvis, og for hånd. Bakerbransjen har endret seg enormt, i takt med teknologiske fremskritt utover 1900-tallet.

De viktigste resultatene

Ifølge prosjektleder Ingvild Jensen er det spesielt tre gevinster som bedriftene får: For det første har bedriftene fått en bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes gjennom digitalisering. For det andre har samarbeidet mellom bedriftene gjort at de har fått nye ideer til forbedringstiltak i egen virksomhet.

Sist, men ikke minst, opplever deltakerne at de nå har kunnskap om hvor de kan få hjelp for å gjennomføre utviklingsprosjekt i bedriften, inklusive finansering av tiltakene.