Bedre begynneropplæring i norsk for voksne med liten skolebakgrunn

Arendal voksenopplæring har siden 2015 hatt god erfaring med å ta i bruk ny teknologi i norskopplæring for voksne med liten skolebakgrunn.

Erfaringen er at en IPad med med lyd og bilder fungerer mye bedre enn en bok med skrift. Deltakerne låner IPad på skolen og lærer å bruke den i klasserommet og hjemme. Elevene bruker apper for å lære ord, fraser, klokka, lese, skrive, og mye mer. Appene kan tilpasses den enkeltes nivå. Deltakere som kan mer norsk, men som har samme morsmål, hjelper i klasserommet noen timer i uka.

– Når vi bruker IPad i opplæringen ser vi at deltakerne blir mer aktive og de kan ta mye mer ansvar for sin egen læring, sier Ingrid Fløistad Kanda-Kanda. Elevene får tilpasset nivå på opplæringen og kan selv velge når og hvor de vil lære.

– Ved å ha tilgang på morsmålsstøttere noen timer hver uke sikrere vi at alle deltakerne forstår viktig informasjon. De kan også stille spørsmål til læreren.

Vil du vite mer? Kontakt Ingrid Fløistad Kanda-Kanda, Arendal Voksenopplæring


Denne ble først postet i en tidligere blogg 22. mars 2017.