Det er over 10 år siden siste taksering av eiendommer i Arendal og derfor er det helt rimelig at verdien er økt. Det er det som er årsak til at eiendomsskatten er økt. De endringer som er gjort i reduksjonsfaktor, bunnfradrag og promille til sammen, gjør at eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger i 2021 er lavere enn 2019, om boligen hadde hatt samme verdi.