Fra parkeringsplass til nytt byrom

En av skissene av hvordan byrommet på Jaktekaia kan bli.

Jaktekaia og byrommet omkring skal oppgraderes og gi innbyggerne et nytt oppholdssted. I dag er området regulert til parkeringsplass, men det er satt i gang et reguleringsplanarbeid for å få området regulert til torg/byrom.

Byrommet mellom den eldre fine bygningsmassen mellom Kløckers hus og sjøen er et unikt område, med Trefoldighetskirkens spir kneisende over bygninger, og med mellomrom og gløtt ned til sjøen.

I 2022 ble det gjennomført et mulighetsstudie. Vi har allerede hatt en spørreundersøkelse i forbindelse med mulighetsstudien, og fått mange svar. Nå er det arbeidet videre med tre alternative skisseprosjekt som du kan se nærmere på her. Det er Henning Larsen AS som er valgt til konsulenter. De ulike skissene kan kombineres – det må ikke bare være det ene alternativet foran det andre.

Alternativ 1 – Beholde kaikonstruksjonen mot sjøen

Alternativ 2 – Sjøtrapp tilpasset bæresystem i betongkai

Alternativ 3 – Sjøtrapp med dyp poll

Si din mening

Vi ønsker å få mange meninger om disse skissene før vi tar et endelig valg. Byrommet skal oppgraderes for framtiden, men ha respekt for historien og det spesielle kulturmiljøet vi befinner oss i. Det er flere hensyn som må ivaretas når det skal lages et nytt byrom for framtiden, men nå ønsker vi at flere kan komme med sine meninger.

Les mer på nettsiden, og svar på spørreundersøkelsen

Frist for å svare på undersøkelsen er fredag 14. april 2023.

Planen er å foreslå et løsningsforslag kort tid etter spørreundersøkelsen som kan tegnes ut mer utførlig, og til slutt prosjekteres og gjennomføres. Velkommen til å si din mening!

Teksten er skrevet av Kristin Fløystad i planavdelingen.