Internasjonal arkitektkonkurranse til Krøgenes

DCIM100MEDIADJI_0065.JPG

I dag lanseres en stor internasjonal arkitektkonkurranse med navnet Europan, hvor Krøgenes er ett av prosjektområdene. Målet er å utvikle Krøgenes til et kombinert bolig-, handel- og industriområde med bærekraft og økte kvaliteter i fokus.

Krøgenes ligger strategisk til som knutepunkt øst i Arendal. Området er allerede i utviklingen, med Bryggebyen som bygges på Vindholmen og nye boligområder i nærområdet. Med den nye batterifabrikken i sykkelavstand, er Krøgenes et viktig område å utvikle.

«Vi håper på ideer og konsepter som kan vise potensialet til Krøgenes. Arkitektkonkurransen vil være med på å starte en transformasjon hvor bærekraft blir i fokus, men også kan gi kommunen flere sårt trengte boliger i nærhet av batterifabrikken», sier Ragnhild Hammer som er prosjektleder for Europan-konkurransen i Arendal kommune.

Europan er en europeisk konkurranse for unge arkitekter og samfunnsplanleggere. Konkurransen finner sted i rundt 50 europeiske byer hvor over 2000 team med arkitekter kjemper om de beste løsningene og planene for tomtene. I år er det fem norske tomter med, hvor Krøgenes er ett av dem.

I 2019 ble Arendal kommune, gjennom Med Hjerte for Arendal, med å starte prosjektet Pådriv Krøgenes. Prosjektet samlet naboer og tomteeiere på Krøgenes for å diskutere hvilke grep som kunne tas for å forbedre området. Pådriv Krøgenes viste et engasjement og interesse for å videreutvikle området, som kobler flere etablerte boligområder sammen.

«Krøgenes er et veldig spennende område. Det er både et viktig knutepunkt, men har også høye kvaliteter med tilgang til havet og flott natur i nærheten. I tillegg er det mange engasjerte eiere, drivere og naboer som ønsker å bidra, noe som skaper en unik arena for transformasjon og samskaping», forklarer Lisbeth Iversen i Med Hjerte for Arendal som også var initiativtaker til å få Krøgenes med i Europan gjennom sitt arbeid med en offentlig PhD for Arendal kommune, gjennom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Iversen har tidligere erfaring med konkurransen og har sittet i juryen for Europan Norge. Etter Pådriv Krøgenes-prosjektet ble hun motivert til å få Krøgenes inn i som tomteforslag for Europan. Dette ble godkjent og i begynnelsen av august vil man kunne se arkitektforslagene, konseptene og ideene til hvordan Krøgenes kan transformeres.

I løpet av høsten og vinteren har Arendal kommune hatt flere workshops og møter med eierne og driverne på Krøgenes for å få innspill til programmet for konkurransen. Mange er interessert og ser muligheter for at en urbanisering og transformering av området kan gi både verdiskapning og positive ringvirkninger. Når Arendal i år markerer 300 år er det viktig å vise fremtidsbildet og være med å skape gode og varige endringer for kommunen.

«Arendal kommune er pådriver for prosessen fordi vi ser viktigheten av en utvikling på Krøgenes. I ulike byer har andre kommuner tatt slike initiativ, som resulterer i sunne transformasjoner. Vi mener Krøgenes har stort potensiale og aktørene er interesserte i å bidra. Det er derfor viktig at noen ser strategiske på fremtidsplanene i området og kan legge til rette for en god helhet på Krøgenes», sier prosjektleder Hammer.

Søknadsfristen for arkitektforslag er 30. juli 2023. Kjenner du en arkitekt eller samfunnsplanlegger som er under 40 år og kunne tenke seg å bli med på konkurransen, del gjerne artikkelen videre!

Lenke til Europan 17 konkurransen

Lenke til Arendal kommunes prosjektside